På svenska

Predikningar

Tro, hopp och kärlek

25.11.2017
Predikan av Eero Nieminen på Finska Bibelinstitutet i Grankulla den 7 maj 2017

En kropp, en Ande, en Herre och en tro

15.10.2017
Predikan av Aulis Ansaharju i Tuulos församlingscenter den 2 april 2017. Text: Efesierbrevet kapitel 4

Lagens och evangeliets rättfärdighet

26.8.2017
Predikan av Jorma Halme den 11 mars 2017 i Tavastby kyrka, Vanda. Texten Gal. 4:21–5:6.

Jeesus - pahan vallan voittaja

26.8.2017
Predikan av Sakari Siltala i Borgå domkyrka den 5 mars 2017. Text Matteus 16: 21–23.

Vilka är vi?

Esikoiset ry är en väckelserörelse som verkar inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Föreningen grundades 2016 men den fortsätter västlaestadianernas (de förstföddas) gamla väckelserörelsetradition inom vår folkkyrka. I fråga om tron och livet grundar den sig på Bibeln och den lutherska bekännelsen.  Den vill förkunna bättring och syndernas förlåtelse överallt. Kärnan i budskapet är att frälsningen sker i tron på Kristi försoningsverk. Därav följer kärlekens frukter.

Den inhemska verksamheten består främst av andaktsmöten som arrangeras varje vecka på olika orter i bönhus, i kyrkans lokaler och i privata hem. Stora samlingar arrangeras 2–3 gånger om året. Landsomfattande samlingar arrangeras under påsken och under allhelgonahelgen och då fastställs utsändning av predikanterna. Information om samlingsplatser och tider finns på vår webbplats www.esikoiset.fi. Den övriga verksamheten består av ungdoms- och söndagsskolearbetet och andliga publikationer.

En annan tyngdpunkt är utlandsmissionen. I Ryssland verkar vi inom Ingermanlands kyrka och fortsätter samarbetet som påbörjades 1989. Även många församlingar inom Estniska evangelisk-lutherska kyrkan ingår i missionsverksamheten. Våra arbetare medverkar i gudstjänster och andaktsmöten som diakoner, kateketer och andra ordets tjänare. Vi har även läger- och söndagsskoleverksamhet. Predikanter sänds också till Tyskland.

 

Kontaktuppgifter till Esikoiset ry:

Informationsansvarig (utlåtanden, intervjuer) Eero Nieminen, tfn 050 554 1405.

Ordförande Antti Pitkäniemi, tfn +358 40 033 6072.

Styrelsesekreterare, medlemsärenden Tapani Ansaharju, tfn 050 498 8990, e-post tapani.ansaharju@gmail.com.

E-postadressen till Esikoiset ry är info@esikoiset.fi.