Yhteystiedot

Keitä me olemme?

Esikoiset ry on Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisällä toimiva herätysliike. Yhdistys on perustettu 2016, mutta se jatkaa esikoislestadiolaisuuden vanhaa herätysliikeperinnettä kansankirkkomme yhteydessä. Se nojaa uskossa ja elämässä Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen. Se haluaa julistaa kaikkialla parannusta ja syntien anteeksiantamusta. Sanoman ydin on, että pelastus on uskossa Kristuksen sovintotyöhön. Se tuottaa rakkauden hedelmiä.

Kotimaan toiminta painottuu viikoittaisiin hartauskokouksiin, joita pidetään eri paikkakunnilla rukoushuoneissa, kirkon tiloissa ja kodeissa. Isoja seuroja pidetään 2-3 kertaa vuodessa. Koko maata käsittäviä seuroja pidetään pääsiäisen ja pyhäinpäivän aikaan, jolloin päätetään lähetysmatkoista. Seurapaikoista ja –ajoista tiedotetaan kotisivullamme www.esikoiset.fi. Muuta toimintaa ovat nuoriso- ja pyhäkoulutyö sekä hengelliset julkaisut.

Toinen painopiste on ulkomaanlähetys. Venäjällä toimimme Inkerin kirkon yhteydessä ja jatkamme 1989 alkanutta yhteistyötä. Tärkeitä lähetyskohteita ovat myös monet Viron ev.lut. kirkon seurakunnat. Työntekijöitämme toimii jumalanpalveluksissa ja hartauskokouksissa diakoneina, katekeettoina ja muina sananpalvelijoina. Toimintaan kuuluu myös leiri- ja pyhäkoulutyö. Myös Saksaan lähetetään saarnaajia.

 

Esikoiset ry yhteystiedot:

Tiedotusvastaava (lausuntopyynnöt/haastattelut) Eero Nieminen, p. 050 554 1405.

Puheenjohtaja Heikki Purtanen, p. 050 528 8262.

Hallituksen sihteeri, jäsenasiat Tapani Ansaharju, p. 050 498 8990, sähköposti tapani.ansaharju@gmail.com.

Esikoiset ry:n sähköpostiosoite on info@esikoiset.fi.

Who we are

Esikoiset ry is a revival movement that functions inside the Evangelical Lutheran Church of Finland. The association was founded in 2016, but it continues the old revival movement tradition of the Firstborn Laestadians within the Finnish National Church.

It confesses the Holy Bible and the Lutheran Confessions. It wants to declare the repentance everywhere and the remission of sins. The essence is that salvation comes through faith in the atonement of Christ. This leads to the birth of fruits of love.

The main activities of the association are weekly gatherings that are held in churches and homes in different towns. The larger gatherings are held 2-3 times per year. National gatherings are held at Easter and around All Saints’ Day. During the national gatherings, the schedule of the missionary journeys is decided.

Information about the times and places for the gatherings can be found on our web site www.esikoiset.fi. Other activities consist of youth activities, Sunday schools for children and spiritual publications.

Another important focus is our missionary work. We have cooperated with the Evangelical Lutheran Church of Ingria since 1989 both in Russia and in Estonia. Our missionaries serve in church services and devotional meetings as deacons, catechists, and as other servants of the Word. Camps and Sunday schools are, as well, an important part of the work. Missionaries are also sent to Germany.

Esikoiset ry contact information:

Information and requests for interviews Eero Nieminen, tel +358 50 554 1405.

Chairman Heikki Purtanen, tel. +358 50 528 8262.

Secretary, questions regarding membership Tapani Ansaharju, tel. +358 50 498 8990, email tapani.ansaharju@gmail.com.

Esikoiset ry's email address is info@esikoiset.fi.