Featured Article

Avioliitto Raamatun ja tunnustuskirjojen valossa

Esikoiset ry:n kannanotto uuden avioliittolain synnyttämässä tilanteessa 1.3.2017 Suomalaisen yhteiskunnan käsitys avioliitosta muuttuu, kun sukupuolineutraali avioliittolaki tulee voimaan maaliskuun alusta 2017. Kirkkomme ja sen työntekijät joutuvat uuteen tilanteeseen. Kirkon on syytä täsmentää, miten se asennoituu ja toimii, kun uutta lakia pyritään soveltamaan kirkkoon. Avioliittokeskustelun laineet ulottuvat luonnollisesti meidänkin keskuuteemme. Asiasta on käyty keskustelua seurakuntalaisten kesken… Read More »

Helatorstaina

Jumalan sana on kutsunut meitä seuraamaan Vapahtajamme askeleita viime viikkojen aikana. Hengen silmin olemme kulkeneet Getsemaneen ja Golgatalle. Jeesuksen kärsimykset ovat tuoneet murhetta sydämeemme ennen kaikkea siksi, että olemme tunteneet niitä itse aiheuttaneemme synneillämme. Tämä suru on myös valmistanut meitä kohtaamaan sitä iloa ja valoa, joka loisti pääsiäisaamuna. Kuljimme myös opetuslasten seurassa Emmauksen tiellä ja… Read More »

Tulkoon Sinun valtakuntasi

Viidettä pääsiäisen jälkeistä sunnuntaita kutsutaan rukoussunnuntaiksi. Rukous on meille kristityille valtava lahja Jumalalta. Rukouksessa saamme joko henkilökohtaisesti tai yhdessä tuoda asiamme Jumalamme tietoon. Jumala on luvannut kuulla meidän rukouksemme. Välillä ehkä tuskailemme, kun rukoukseen ei kuulu vastausta. Jumalalla on oma aikansa ja pyhä tahtonsa. Hänen tahtonsa meitä syntimme tuntevia kohtaan on aina hyvä. Hän vastaa… Read More »

Taivaan kansalaisena maailmassa

Jumala on luonut meidät ihmiset, ja me saamme kiittää häntä elämän lahjasta. Saamme häneltä myös elämäntehtävän ja kutsumuksen ajalliseen elämäämme.  Kristittyinä haluamme olla uskollisia kutsumuksessamme ja toimittaa askareemme ”niin kuin Herralle”.  Arjen keskellä muistamme apostoli Paavalin sanoja: ”Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta.” (Fil:3:20) Kiirastorstain iltana, viimeisenä iltanaan… Read More »

Jumalan kansan koti-ikävä

Tunnemme kaikki tämän Jumalan lasten koti-ikävää kuvaavan virren 756.  Olemme oppineet sen jo lapsena, kun seuraväki ja vanhempamme lauloivat sitä seurapaikoissa ja kodeissa. Siinä kuuluvat lestadiolaisen herätyskristillisyyden sydänäänet puhtaimmillaan. Vielä vähän viipykäämme täällä majoissa Keedarin. Yljän äänen kohta saamme kuulla, kun Hän kutsuupi. Me Jumalan armahtamat syntiset tunnemme usein kiusausten ja koettelemusten keskellä kuningas Daavidin… Read More »

Hyvä paimen

Tätä pyhäpäivää sanotaan Hyvän paimenen sunnuntaiksi. Jeesus on hyvä paimen, joka pitää huolen lampaistaan. ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta”  (Joh. 10: 14-15). Jeesuksen kuulijoista monet olivat päivittäin tekemisissä lampaiden hoidon kanssa ja sapatista toiseen heille luettiin… Read More »

 Ylösnousseen todistajia

Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberiaan järven rannalla; ja hän ilmestyi näin: Simon Pietari ja Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, ja Natanael, joka oli Galilean Kaanasta, ja Sebedeuksen pojat sekä kaksi muuta hänen opetuslapsistaan olivat yhdessä. Simon Pietari sanoi heille: ”Minä menen kalaan.” He sanoivat hänelle: ”Me lähdemme myös sinun kanssasi.” Niin he lähtivät ja… Read More »

Herra on noussut kuolleista, hauta on tyhjä

Opiskelutoverini kertoi keskustelustaan uskolle vieraan miehen kanssa. Tämä oli todennut aluksi: ”Uskonne perustuu siis siihen, että Jumala on olemassa.” Kaverini oli vastannut: ”Ei suinkaan. Uskomme perustuu siihen, että Kristus on noussut kuolleista.” Tähän suuntaan Paavalikin vastasi niille, jotka aikanaan Korintossa eivät uskoneet Kristuksen ylösnousemukseen kuolleista: ”Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta… Read More »

Palmusunnuntaina

Palmusunnuntai on viimeinen sunnuntai ennen kristikunnan suurta juhlaa pääsiäistä. Vapahtaja on lähtenyt kulkemaan viimeistä matkaansa kohti Jerusalemia, missä hänet tuomitaan. Tuntuu äärettömän epäoikeudenmukaiselta, että viaton Jumalan poika tuomitaan kuolemaan. Ellei näin olisi tapahtunut, et sinä enkä minä olisi pelastunut. Näin suuri uhri on kuitenkin meidän edestämme annettu. Emme pysty sitä käsittämään, mutta saamme sen uskoa… Read More »

Viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi

Samalla hetkellä tuli hänen luoksensa muutamia fariseuksia, ja he sanoivat hänelle: ”Lähde ja mene täältä pois, sillä Herodes tahtoo tappaa sinut”. Niin hän sanoi heille: ”Menkää ja sanokaa sille ketulle: ’Katso, minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä minä pääsen määräni päähän’. Kuitenkin minun pitää vaeltaman tänään ja huomenna ja ylihuomenna,… Read More »

Jeesus pahan vallan voittaja – saarna 5.3.2017

Sakari Siltalan saarna Porvoon tuomiokirkossa 5.3.2017 Teksti Matt.16: 21-23: Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä: ’Jumala varjelkoon! Sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. ’Mutta hän… Read More »

Marian usko

”Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi” (Luuk. 1:28). Näillä sanoilla enkeli Gabriel tervehti Mariaa. Näillä sanoilla mekin voisimme tervehtiä toisiamme. Olemmehan me armoitettuja ja toivomme sekä uskomme Herran olevan kanssamme. Tässä Marian ilmestyspäivän evankeliumitekstissä meille kerrotaan, kuinka Jumala enkelinsä kautta ilmoittaa Marialle tämän tehtävästä Jumalan Pojan Jeesuksen äitinä ja miten Maria sen uskolla ottaa vastaan.… Read More »

Jeesus pahan vallan voittaja

Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet häneen, että kävisi toteen profeetta Jesajan sana, jonka hän oli sanonut: ”Herra, kuka uskoo meidän saarnamme, ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?” Sen tähden he eivät voineet uskoa, koska Jesaja on vielä sanonut: ”Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että… Read More »

Rukous ja usko

Rukous ja usko kulkevat joka päivä mukanamme kristityn elämässä. Rukouksessa saamme kertoa kaikki huolemme Jumalalle, mutta sen todellisena aiheena on usko, jolla voimme ottaa vastaan Jumalan tarjoaman armon Jeesuksessa Kristuksessa. Kiittäminen tekee rukouksesta rohkean ja samalla iloisen, kun siinä saa ylistää Jumalaa hänen johdatuksestaan ja rukousvastauksistaan. Usko on suostuminen Jumalan lupauksiin ja vakuutus siitä, että… Read More »

Jeesus kiusausten voittaja. Ensimmäisenä paastonajan sunnuntaina.

Me kristityt joudumme elämässämme usein sielunvihollisen ahdistamaksi ja koemme sisällämme monia kiusauksia. Me saamme kuitenkin nousta vihollista vastaan niillä sota-aseilla, joita Vapahtajamme käytti silloin, kun kiusaaja häntä ahdisti erämaassa. Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa… Read More »

Paastonaika

Saksalainen kirkonmies Karl Gerok kirjoitti 1800-luvulla kauniisti paastonajasta: ”Kristikunta astuu jälleen pyhään paastonaikaan, jonka seitsemän vakavaa viikkoa ovat edelläkävijänä valmistamassa tietä kärsimysviikon seitsemälle hiljaiselle päivälle. Tuo, mitä kärsimysviikolla katselemme kumartaen, häämöttää meille jo kaukaa paastonaikana: iankaikkinen rakkauden ihme, maailman vapahtajan kärsiminen ja kuolema. Katselemme silloin suurinta rakkaudensankaria.” Jeesus itse sanoo: Sen suurempaa rakkautta ei ole… Read More »

Jumalan sanan kylvö

Jeesus antoi opetuslapsilleen lähetystehtävän: viedä evankeliumin sanomaa kaikkialle maailmaan. Aikanaan kristinusko levisi tänne Suomeenkin. Tänään kansamme selkeä enemmistö kuuluu luterilaiseen kirkkoon, jonka tunnustus kirkkolakimme mukaan kuuluu seuraavasti: ”Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa.” Voimme kysyä itseltämme ja lähimmäisiltämme, millaisia Jeesuksen lähettiläitä olemme… Read More »

Ansaitsematon armo

Päivän aihe on Ansaitsematon armo Voisiko olla kiitollisempaa aihetta hartauskirjoituksen laatimiseen? Paavali kirjoittaa päivän epistolatekstissä: ”Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa.” (1. Kor 3:10). Korinttolaisten keskuuteen oli tullut opettajista riitaa. Voi miten paljon tällainenkin riita… Read More »

Martti Lutherin ajatuksia kynttilänpäivälle

Kristuksen kirkkaus (Hartauskirjasta ”Sana ja armo”) Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä (Matt. 17:5). Kavahda sen tähden sellaisia ajatuksia, jotka poikkeavat sanasta ja erottavat Kristuksen pois Jumalasta. Jumala ei ole käskenyt sinun nousta ylös tarkkaillaksesi uteliaana, mitä hän enkeliensä kanssa taivaassa toimittaa, vaan Jumalan käsky kuuluu: Tämä on minun rakas Poikani,… Read More »

Jeesus auttaa hädässä

Ja hän astui venheeseen, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin; mutta hän nukkui. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen: ”Herra, auta, me hukumme”. Hän sanoi heille: ”Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?” Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli aivan tyven. Ja ihmiset ihmettelivät ja… Read More »

Jeesus herättää uskon

  Vaeltaessaan tämän maan päällä Jeesus teki monenlaisia ihmetekoja. Hän paransi ihmisiä sairauksista ja herätti kuolleista. Ennen kaikkea Jeesus kuitenkin saarnasi hengellisesti köyhille evankeliumia syntien sovituksesta. Tämä tieto Jeesuksesta ja hänen töistään alkoi levitä ja herättää uskoa ja toivoa auttajasta, joka ei hylkää apua ja armoa tarvitsevaa ihmistä. Tämä tieto oli tavoittanut myös Rooman armeijan… Read More »

Lähetysviesti – Seurakuntamatkat Venäjälle ja Viroon 2017

Uusi Lähetysviesti on julkaistu. Lähetysviestissä on mm. Venäjälle ja Viroon suuntautuvien seurakuntamatkojen aikataulu. Lähetysviesti painetaan Suomen, Venäjän ja Viron kielille ja jaetaan kohdeseurakuntiin ja kotimaassa. Lähetysviestin voit lukea Lähetystö-sivulta.

Sykarin kaivolla

Toisen loppiaisen jälkeisen sunnuntain evankeliumiteksti (Joh. 4:5-26) ei paremmin voisi sopia juuri tälle palstalle. Onhan palstamme nimi Sanan lähteellä, ja tässä jos missä ollaan monessa mielessä juuri siellä. Tämä Raamatun kohta on opettava ja lohduttava paikka jokaiselle. Tässä lyhyehkössä kirjoituksessa voimme ottaa vain jonkin kohdan siitä esille. Jo alkujakeissa on mieltä liikuttava paikka: Kun nyt… Read More »

Jeesus tuli kaikille kansoille

Loppiaispäivän evankeliumista kuulemme, että Jeesus-lapsi tulee tunnetuksi pakanoidenkin keskuudessa, jopa aivan ihmeellisellä tavalla. Jumala näet antaa uuden, erikoisen tähden ilmestyä taivaalle. Kun nuo miehet muutenkin harjoittavat taivaankappaleitten tutkimista ja tähtitiedettä, niin Pyhä Henki tämän tähden kautta valaisee heidän sydämensä ymmärtämään, että Juudanmaalla syntynyt lapsi on se juutalaisten kuningas ja samalla koko maailman valtias, jonka kautta… Read More »

Jeesuksen nimessä

Paavali kirjoittaa filippiläiskirjeessä: Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. (Fil.2: 9-11) Näin on vielä… Read More »

Seurojen kuuntelu

Seuroja voi pian kuunnella uuden palvelun kautta netissä. Kuuntelu onnistuu tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Salasanaa ei ole. Palvelua kokeillaan ensimmäistä kertaa Lahden isoista seuroista uutena vuotena 31.12.-1.1.  Lisää asiasta ja kuuntelun käynnistys sivulla Kuuntelu ja äänitteet.

Pikkuinen vieras tuli taivaasta

Laestadiuksen joulusaarna, loppuosa saarnasta nro 28 Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että hänen synnyttämisensä päivät tulivat täytetyksi. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Luuk. 2: 6, 7 Taivaasta tuli pikkuinen vieras katsomaan, kuinka kuoleman vangit elävät täällä, mutta hänelle ei ollut tilaa ihmisasunnoissa. Ei… Read More »

Herran syntymä on lähellä

Nuori neitsyt Maria hämmästyen kuuli: Tulet Herran äidiksi, hän on Kristus suuri. Nuori neitsyt Maria tallin suojiin rientää. Seimeen syntyy poikansa, kumarretaan pientä Nuori äiti Maria kuulee lupaukset, uskoo että täyttyvät kaikki ennustukset. (virsi 53:1-3) Neljäntenä adventtisunnuntaina on joulun odotus jo aivan loppusuoralla, onhan enää vain viikko aikaa Herramme syntymän juhlaan. Raamatun teksteistä johdetun virren… Read More »

Tehkää tie Kuninkaalle

Kolmannen adventin aiheena on ”tehkää tie Kuninkaalle”, ja sen keskeisenä teemana on Johannes Kastaja. Johannes Kastaja osoittaa tänäkin päivänä sinulle ja minulle meidän syntisyytemme parannussaarnan kautta ja kuljettaa meidät kohti Jumalan Karitsaa, joka ottaa pois maailman synnin. Tätä tuntemusta kutsumme joulupaastoksi. Kristitty ihminen elää jokapäiväistä elämäänsä pyhitettynä Jeesuksen sovintokuoleman kautta, mutta kuitenkin kantaa myös syntiinlankeemuksen… Read More »

Nostakaa päänne

Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Lk 21:28 Samalla, kun adventin aika on täynnä Jeesus-lapsen syntymän odotusta ja joulujuhlan valmistelua, toisen adventtisunnuntain aihe liittää Vapahtajan syntymäjuhlan odotuksen Kristuksen toisen tulemisen odottamiseen. Kristus on itse kehottanut seuraajiaan valvomaan ja kilvoittelemaan uskossa viimeiseen päivään saakka. Kun Kristus… Read More »