Lahjoita

LAHJOITUKSET VENÄJÄLLE, VIROON JA SAKSAAN TEHTÄVÄÄN HENGELLISEEN SEURAKUNTA-, LAPSI- JA NUORISOTYÖHÖN

 

Esikoiset ry:lle on myönnetty vuodeksi 2020 rahankeräyslupa.

Luvalla voidaan kerätä lahjoituksia Venäjällä, Virossa ja Saksassa tehtävään lähetystyöhön. Varoilla katetaan mm. saarnaajien sekä kuljettajien matka- vakuutus- ja viisumikustannukset, sekä ulkomailla syntyvät tulkkaus- ja hengellisten tilaisuuksien järjestely- ja tarjoilukustannukset sekä lasten ja nuorten leirien järjestelykustannukset.

Lisäksi varoilla tuetaan ja avustetaan Inkerin ja Viron kirkon seurakuntia. Avustukset käytetään hengellisten tilaisuuksien järjestelyyn sekä yhteisten lähetys- ja luentopäivien pitämiseen.

Vuonna 2020 Esikoiset ry toteuttaa n. 50 seurakuntamatkaa Venäjälle, Viroon ja Saksaan ja on mukana n. 15 lasten ja nuorten leirin järjestämisessä Venäjällä.

Lahjoittajien toivotaan käyttävän tilisiirroissa oman alueensa viitettä.

 

Pankkitilin nro: FI36 5721 9420 2070 35 (IBAN: OKOYFIHH)

Saaja: Esikoiset Ry

Lahjoitusviitenumerot alueittain:

Lahden alue 35101

Helsinki 35114

Pori 35127

Keitele ja Pohjois-Suomi 35130

Lappeenranta, Mikkeli ja Pohjois-Karjala 35143

Tampere 35156

Turku 35169

Teuva 35172

Hämeenlinna 35185           

 

Jumala siunatkoon lahjasi lähetystyöhömme!

 

Tiedotus- ja julkaisutoimikunta

 

Rahankeräysluvan tiedot:

Luvan saaja: Esikoiset ry, y-tunnus 2783100-7. Myöntäjä: Poliisihallitus. Luvan nro ja myöntämisajankohta: RA/2019/982/7.11.2019. Keräyksen toimeenpanoaika: 01.01.2020 - 31.12.2020. Keräyksen toimeenpanoalue: Koko Suomen alue lukuunottamatta Ahvenanmaata. Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Varat käytetään Venäjälle, Viroon ja Saksaan tehtävään hengelliseen seurakunta-, lapsi- ja nuorisotyöhön. Varoilla katetaan seurakuntamatkoja, hengellisten tilaisuuksien järjestämistä, sekä tuetaan lapsi- ja nuorisotyötä, tulkkaus- ja kielikoulutusta. Kerättävät varat käytetään: vuoden 2020 aikana. Keräyksen käytännön toimeenpanija: Esikoiset ry, y-tunnus 2783100-7.