I Herrens tjänst

31.1.2020

Och här han hade slutat att tala, sade han till Simon: ”Lägg ut på djupet; och kasten där ut edra nät till fångst.” Då svarade Simon och sade: ”Mästare, vi hava arbetat hela natten och fått intet; men på ditt ord vill jag kasta ut näten.” Och när de hade gjort så fingo de en stor hop fiskar i sina nät; och näten gingo sönder. (Luk. 5:4–6)

Herren behöver många arbetare i sin tjänst eftersom skörden är så stor. I dagens evangelium stod Jesus på stranden och troligen letade efter vilka han skulle kalla som sina lärjungar. Det fanns mycket folk som ville höra på honom. Han steg ombord i Simons båt och undervisade folket. I andra evangelier berättas det att Jesus satt i en båt och undervisade liknelsen om såningsmannen. Det kan hända att det var samma tillfälle som här. Men det är viktig undervisning för dem som tjänar Herren i såningsarbete. All Guds ords sådd faller inte i en god jordmån och ger en stor skörd. Människor är i så olika själstillstånd.

Efter talet befallde Jesus Simon att ro båten till djupare vatten och lägga ut näten där. Simon tyckte att det var oförnuftigt eftersom de var yrkesfiskare som kände till sjön väl. Ändå gjorde han såsom Jesus befallde. Fångsten var jättelik. Underverket gjorde att Simon blev en syndare. Men Jesus sade: ”Frukta icke; härefter skall du fånga människor.”

Här fick vi många lärdomar. En syndare ska tröstas. Det är viktigt att göra såsom Jesus befaller och lägga det köttsliga egna förnuftet åt sidan. Det är även viktigt att lägga ut ordets nät djupt i människohjärtan där man får en större fångst.

 

Taisto Aaltonen