Armon sanoja

Armoistuin (25.4.2019)
Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä (Room.3:25). 
Ja he peljästyivät ja kumartuivat kasvoillensa maahan. Niin miehet sanoivat heille: ”Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa, sanoen: 'Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös'.” (Luuk. 24: 5-7)
Palmusunnuntaina (12.4.2019)
”Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.” (Joh.12:24)
Tänään kärsimyksen sunnuntaina muistamme alttiiksi annettua Kristusta. Kirjoittaahan apostoli Johannes Jeesuksen sanat: "Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa." (Joh.17:19)