Armon sanoja

Jumala on luonut meidät ihmiset, ja me saamme kiittää häntä elämän lahjasta. Saamme häneltä myös elämäntehtävän ja kutsumuksen ajalliseen elämäämme.  Kristittyinä haluamme olla uskollisia kutsumuksessamme ja toimittaa askareemme ”niin kuin Herralle”.  Arjen keskellä muistamme apostoli Paavalin sanoja: ”Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta.” (Fil:3:20)
Tunnemme kaikki tämän Jumalan lasten koti-ikävää kuvaavan virren 756. Olemme oppineet sen jo lapsena, kun seuraväki ja vanhempamme lauloivat sitä seurapaikoissa ja kodeissa. Siinä kuuluvat lestadiolaisen herätyskristillisyyden sydänäänet puhtaimmillaan. Vielä vähän viipykäämme täällä majoissa Keedarin. Yljän äänen kohta saamme kuulla, kun Hän kutsuupi.
Hyvä paimen (27.4.2017)