Armon sanoja

Kasteen lahja (4.1.2018)
Jeesus sanoo: Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen (Mark. 16:16). Kaste on uskonelämämme perusta. Kaste on Pyhä sakramentti, jossa yhdistyy Jumalan Sana ja vesi. Kasteen ytimenä on syntien anteeksianto, vapautus paholaisen ja kuoleman vallasta sekä lupaus iankaikkisesta elämästä kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset. 
Pyhä perhe (28.12.2017)
Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: "Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan - ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä - että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi". (Luuk. 2:33-35)
Sakarias, Johannes Kastajan isä, ennusti pojastaan: Sinä lapsukainen olet kutsuttava Korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi hänen tietään ja antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen syntien anteeksisaamisessa. (Luuk. 1:76-77)
Miten me valmistamme tien kunnian kuninkaalle? Jumala on antanut lakinsa ja evankeliuminsa Raamatussa. Lain saarnan alla Jumala herättää meidät tuntemaan syntimme. Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää Jumala. (Ps.51: 19)