Armon sanoja

Markuksen evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen vierailusta opetuslastensa Simon Pietarin ja hänen veljensä Andreaan kodissa (Mark. 1:29-31). Siellä hän paransi Simonin anopin, joka oli sairaana. Kun Jeesus oli koskettanut Simonin anopin kättä, kuume lähti hänestä. Välittömästi sen jälkeen hän palveli heitä.
Raamatussa kerrotaan Jeesuksen lapsuudesta melko vähän. Julkisen toimintansa hän aloitti kasteensa jälkeen noin 30-vuotiaana.
Kasteen lahja (4.1.2018)
Jeesus sanoo: Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen (Mark. 16:16). Kaste on uskonelämämme perusta. Kaste on Pyhä sakramentti, jossa yhdistyy Jumalan Sana ja vesi. Kasteen ytimenä on syntien anteeksianto, vapautus paholaisen ja kuoleman vallasta sekä lupaus iankaikkisesta elämästä kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset. 
Pyhä perhe (28.12.2017)
Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: "Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan - ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä - että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi". (Luuk. 2:33-35)