Armon sanoja

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (Joh.3:16)
Sitten kun Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi". (Mark.1.)
Sunnuntain evankeliumitekstit kertovat tilanteista, joissa Vapahtajamme osoittaa jumalallisuutensa sekä sanoin että teoin. Kaanaan häissä hän muuttaa sanalla veden viiniksi, Sykarin kaivon luona hän tarjoaa naiselle juotavaksi vettä, joka antaa ikuisen elämän ja Nasaretin synagogassa hän kirjoitetun sanan kautta ilmoittaa Jumalan sanan käyneen toteen hänessä itsessään.
Ote kirjasta: Martti Luther, Iso katekismus (neljäs osa, kaste)