Armon sanoja

Lasten ja nuorten leireillä olemme usein laulaneet tuttua nuorten laulua: ”Rukous on silta luokse Jumalan. Rukous on polku luokse Auttajan. Rukous on lintu, joka lentää taivaaseen. Rukous tuo rauhan sydämeen.”
Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus" (Joh 8:12).
Totisesti, totisesti minä sanon teille: te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva; te tulette murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. (Joh. 16:20)