Armon sanoja

Jeesus itse sanoo: ”Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani.” (Joh. 15:26-27)
Varmasti meille kaikille rukoileminen on erittäin tuttua. Useimmille meistä on jo lapsena opetettu iltarukous sekä ruokarukoukset. Rukous kuuluu kristilliseen elämään varsin olennaisesti.
”Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa."