Tutki itseäsi ja löydä kiitoksen aiheita

2.9.2022 klo 12:00

Kiittäkää Isää, joka on tehnyt meidät soveliaiksi tulemaan osallisiksi pyhäin perinnöstä valkeudessa - ja joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt hänen rakkaan Poikansa valtakuntaan. (Kol.1:12-13)

Näiden kolossalaiskirjeen sanojen johdatuksella on rovasti Laestadius aikanaan kirjoittanut ja saarnannut. Mekin saamme tänään ottaa nämä sanat vastaan niin kuin ne olisivat juuri sinulle ja minulle tarkoitettu. Kun sinä varmaan haluat lukea koko saarnan, niin kirjoita muistiin saarnan numero 465.

Ja näin Laestadius: - ”Pyhästä tekstistämme kuulemme, kuinka apostoli kehottaa sanankuulijoitaan ja siis meitäkin, tänään kiittämään Isää, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja saattanut meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Tutkikaamme siis Jumalan armosta, kuinka oikeat kristityt kiittävät Jumalaa siitä, että hän on pelastanut heidät pimeyden vallasta.

Iloitse ja riemuitse sydämessäsi, sinä Jeesuksen ystävä, sinä urhoollinen sankari, joka tunnet sydämessäsi Pyhän Hengen todistuksen, että sinä olet vapaa ja sinut on pelastettu pimeyden vallasta ja vapautettu lihan ja maailman orjuudesta. Sinun ilosi ei ole maailmassa eikä lihan synnillisissä huvituksissa, vaan sinun ilosi on Jumalassa ja Jeesuksessa Kristuksessa, Ristiinnaulitussa. Anna maailman lasten nauraa, iloita ja pilkata. Heidän ilonsa ei ole pitkä. Se loppuu aivan äkkiä ja muuttuu viimein itkuksi. Mutta sinun ilosi, rakas Jeesuksen ystävä, pysyy iäti. Vaikka sinun täytyy vähän aikaa kärsiä maailman lasten vihaa ja ahdistusta, niin sinä olet kuitenkin iloinen, kun tiedät, että sinun puolellasi on Jeesus, jonka asiaa sinä olet ajanut.  Hänen jonka nimeen sinä olet neuvonut ja kehottanut maailman lapsia ja kutsunut heitä takaisin kadotuksen tieltä ja pimeyden vallasta.

Ole iloinen, sinä rakas Jeesuksen ystävä, ja riemuitse Jumalassa, sinun Vapahtajassasi, joka on kutsunut sinua valon perintöosallisuuteen taivaassa ja pelastanut pimeyden vallasta ja saattanut hänen rakkaan Poikansa valtakuntaan. Siellä jokainen rehellinen, joka on täällä rakastanut totuutta ja tehnyt työtä totuuden tähden, saa palkkansa sen mukaan kuin hän on ansainnut, ja hän on iäti vapaa”. Aamen

Kun viime sunnuntain kirkkovuoden aiheena oli itsensä tutkiminen, voimme mekin jokainen tällä viikolla hiljentyä tutkimaan itseämme – ja löytämään ilon ja kiitoksen aiheita.  

Vielä muutamia jakeita Psalmista 103.

"Kiitä Herraa, minun sieluni,

ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä.

Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,

hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi

ja parantaa kaikki sinun sairautesi,

joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta

ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella.

Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa."

Ja niin myös meitä kaikkia siunatkoon rakas Taivaallinen Isämme, joka on Pojassaan meitä armahtanut ja tänäänkin lupaa, että saamme uskoa syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä.

Matti Ihalainen