Armon sanoja

Usko ja epäusko (21.10.2022)
Raamattu kertoo, kuinka neljä miestä vei halvaantunutta Jeesuksen luo. Tullessaan talolle, jossa Jeesus puhui, he huomasivat, että se oli aivan täynnä ihmisiä.
Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. (Matt. 22:37-40)
Kristityn vapaus (7.10.2022)
Kirkkovuoden teema tämän pyhäpäivän osalta on Jumalan sanansaattajat. Päivä tunnetaan myös nimillä Mikkelinpäivä ja enkelien sunnuntai. Mikkelinpäivä on taas saanut nimensä ylienkeli Mikaelista.