Armon sanoja

Kutsu Jumalan valtakuntaan on, ei vain jollekin vuoden osalle kuuluva, vaan jatkuvasti voimassa oleva kutsu kaikille ihmisille.
Jeesus sanoi: Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. (Mt. 6:1921)
Salattu Jumala (27.5.2021)
Salattu Jumala on keskiössä Pyhän Kolminaisuuden päivän raamatunteksteissä. Ihmisjärki ei voi ymmärtää Jumalan suuruutta eikä hänen salattua olemustaan.
Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. (Sak. 12:10, 13:1)