Armon sanoja

Armoistuin (22.4.2022)
Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. (Room. 3:25)
Elämme kristikunnan tärkeimmän juhlan, pääsiäisen aikaa. Viikon tapahtumista kaikki neljä evankelistaa ovat kirjoittaneet tarkasti evankeliumikirjoihinsa.
Jumala antoi paratiisissaan lupauksen vaimon siemenestä, joka on polkeva rikki käärmeen pään. Tätä sanotaan ensimmäiseksi evankeliumiksi. Tämä lupaus on ilmoitettu myös vanhan testamentin ihmisille Aabrahamille ja Davidille.
Jeesus sanoo: ”Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.” (Joh.17:19) Jeesus sanoo myös ” Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö kuin minun kauttani.” (Joh.14:6)