Besökelsetider

3.8.2018

Det finns tider i människans liv då Gud på ett särskilt drar henne till sig. Sådana tider kallas för besökelsetider.

Många av oss har Gud kallat redan i ungdomen.

Besökelsetider förekommer även bland andra folk, då Gud kallar på samma sätt som han gjorde församlingen i Efesos.

”Tänk på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt lampställ, om du inte omvänder dig.” (Upp. 2:5)

När man talar om besökelsetider är det viktigt att minnas att det endast är Gud som vet när någon människas besökelsetid är. Vi kan aldrig fullt förstå hur Gud väljer att dela ut sin nåd, det hör till Guds hemliga vilja. Däremot hör det till vår uppgift att predika Guds förkunnade vilja.

Guds förkunnade vilja är att alla människor skulle bli frälsta, att inte en enda av oss skulle hamna i den eviga förtappelsen. Därför är det alltid besökelsetid då när Ordet och sakramenten används på rätt sätt. Ty i dessa kallar oss Gud alltid – nu! Han säger inte ”kom imorgon eller någon annan gång”, utan han säger: ”Kom nu!”

Människan skulle helst besvara på inbjudan på egna villkor, då det passar henne själv, och kanske även så att ingen annan skulle veta om vad hon svarat. Men genom att vänta kan besökelsetiden gå förbi och ett evigt misstag ske.

Frälsningen är alltid till hundra procent Guds arbete. Människan springer på grund av sin arvssynd alltid bort från Gud men den Helige Anden kan när och var som helst genom Ordet och sakramenten väcka människans tro.

”Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.” (Joh.3:8)

Men vi kan vara vid gott mod för Jesus har lovat att han alltid är närvarande i sina nådemedel och genom dessa får vi Honom i våra hjärtan.

Timo Laine