Trons grund

17.10.2018

”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.” (1. Kor. 3:11).

Den här söndagen är tillägnad reformationen. I reformationen gick man tillbaka till kärnan Bibelns budskap, Jesus Kristus, han som gör syndiga människor rättfärdig genom tro, utan egna förtjänster eller mänsklig godhet.

Tack vare Guds ledning och Hans stora nåd fick vår tros reformator Martin Luther själv erfara denna värdefulla pärla som borde vara ledtråden i troslivet även för vår tids kristna.

Vi kan inte göra bättring av egen kraft. På grund av den synd som bor i oss flyr vi istället Gud och verkar enligt vår egen själviska vilja.

Vi älskar inte Gud och vår nästa såsom vi borde och därför hamnar vi i många synder som vi inte ens upplever som fel.

När Gud väcker upp en människas samvete så förstår hon sitt eget förtappade och fördömnda tillstånd. Då försöker hon genom egen bättring försonas med Gud. Detta ger henne ändå inte glädje och frid, inte heller kan hon lita på frälsningen eftersom hennes egna gärningar aldrig tycks henne som tillräckliga.

 

Gud känner människans svaghet och oförmåga. Han ser vad vi är gjorda av. Men just som sådana syndfulla skapelser älskar Han oss så mycket att Han inte skulle vilja se en enda av oss drunkna.

Därför har han offrat sin enda son för våra synder. Detta offer är så stort och fullkomligt att det räcker för att frälsa oss.

Men frälsningen kan endast tas emot i tro, som också är en stor Guds gåva.

I tro får vi ta emot syndernas förlåtelse där Jesus blod renar oss från alla våra synder.

Bättringen i livet sker som en frukt av tron och den Helige Andes inverkan. Det är inte vi själva som av egen kraft och godhet förbättrar våra liv.

Att tro är att lita på Guds kärlek och på Hans nåd utan egna förtjänster. Att tro är att endast och allenast förtrösta på Jesus försoningsverk. Att tro är att en gång få äga evigt liv.

 

Lasse Tamsi