Avoin kirje Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispoille

24.6.2019

Avoin kirje Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispoille, 23.6.2019

Esikoiset ry on viettänyt Lahdessa vuotuisia juhannusseurojaan. Olemme iloinneet suuresta kristittyjen joukosta, joka on täyttänyt Ristinkirkon kahtena päivänä. Suurin ilonaiheemme on kuitenkin se, että elävä, kaksiteräinen Jumalan sana, evankeliumi Kristuksesta, saa kaikua vapaasti kirkoissamme vapaassa isänmaassamme. Martti Luther totesi aikanaan, että ihmiskunnan suurin rangaistus olisi se, jos Jumalan ikuinen ja pelastava Sana otettaisiin meiltä pois.

Hengellisen ilon ohella kokousväkemme huolen aiheena on tällä kerralla ollut viime päivien käsittämättömät uutiset siitä, että Suomen ev.lut. kirkko on virallisesti tukemassa Helsinki Pride -tapahtumaa alkavan viikon aikana.

Kirkkomme hengellinen tunnustus on lausuttu kirkkolain ensimmäisessä pykälässä: ”Suomen evankelisluterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa.” Nyt kirkon mukanaolo kyseisessä tapahtumassa sotii räikeästi tätä vastaan.

Raamatun yksiselitteinen näkemys on, että avioliitto on miehen ja naisen välinen, elinikäiseksi tarkoitettu liitto. Kristilliset kirkot ovat aina pitäneet homoseksuaalisuuden harjoittamista Jumalan sanan vastaisena ja torjuneet sen syntinä. Raamatussa on tästä asiasta monissa kohdin selvää Jumalan sanaa, esim: ”Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet.” (1.Kor.6:9)

Ilmaisemme tässä syvän huolemme mainitun päätöksen johdosta. Tällaisen päätöksen tekijät ovat harhautuneet Jumalan sanasta ja ovat selvästi ylittäneet valtuutensa. Kirkon todellinen rikkaus on ikuinen Jumalan sana ja sen julistuksen kautta tuleva pelastus. Tätä suurinta aarretta ei tule tehdä tyhjäksi myötäilemällä maailman hengen kanssa.

Me kaikki olemme syntisiä ihmisiä. Me kaikki tarvitsemme Jumalan suurta armoa pelastuaksemme. Kun etsimme neuvoa Raamatusta, miten tulisi kohdata syntisiä, löydämme avainsanaksi rakkauden. Kristittyinä meidän tulee olla kaikille ystävällisiä ja laupiaita. Luther sanoo, että rakkaus ilman totuutta ei ole oikeaa rakkautta ja totuus ilman rakkautta ei ole mikään totuus. On suurta rakkautta, että evankeliumi paljastaa synnin ja ohjaa syntisen elämän veden lähteille. Syntejään katuva saa ottaa vastaan anteeksiannon Jeesuksen sovitustyön tähden. Jokainen ihminen on Jumalan rakkauden kohde, Jeesuksen sovintoveren hinta.

Jumala johtakoon rakasta kirkkoamme hänen pyhän tahtonsa tietä!

Lahdessa juhannuksena 2019

Esikoiset ry

www.esikoiset.fi