Tampereen rukoushuone

24.3.2018Tampereen alueen Esikoiset ry:n pyhäseurat käynnistyivät syksyllä 2016. Seurapaikkoina toimivat aluksi pääsääntöisesti Kalevan kirkon seurakuntasali ja Messukylän seurakuntatalo. Silloin tällöin seuroja on pidetty myös Vammalan seurakuntatalossa Sastamalassa. Näin toimittiin vuoden 2017 toukokuun loppuun asti.

Tampereen alueen Esikoiset ry:n pyhäseurat käynnistyivät syksyllä 2016. Seurapaikkoina toimivat aluksi pääsääntöisesti Kalevan kirkon seurakuntasali ja Messukylän seurakuntatalo. Silloin tällöin seuroja on pidetty myös Vammalan seurakuntatalossa Sastamalassa. Näin toimittiin vuoden 2017 toukokuun loppuun asti.

 

Syksyllä 2016 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä ehdotti, että Esikoiset ry ostaisi rukoushuoneekseen ja pysyväksi seurapaikakseen vuonna 1966 valmistuneen Uudenkylän seurakuntatalon, josta seurakuntayhtymä oli luopumassa. Seurakuntalaiset tutustuivat seurakuntataloon ja totesivat sen sekä sijaintinsa että tilojensa puolesta rukoushuonekäyttöön varsin sopivaksi. Seurakuntayhtymä oli havainnut seurakuntatalossa käyttöä haittaavan sisäilmaongelman. Asiantuntijamme perehtyivät sisäilmaongelmaan perusteellisesti ja selvittivät ongelman syyt ja lähteet sekä laativat yksityiskohtaiset korjaussuunnitelmat ongelman poistamiseksi. Tämän jälkeen Esikoiset ry ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä solmivat esisopimuksen Uudenkylän seurakuntatalon ja tontin ostamisesta. Esisopimus on ehdollinen kahden vuoden koeajalla. Koeajan kuluessa on tarkoitus varmistua, että sisäilmaongelma saadaan ratkaistua. Koeaika päättyy keväällä 2019.

 

Kevään 2017 aikana Uudenkylän seurakuntatalon pääkerroksessa tehtiin sekä talkoilla että seurakuntayhtymän toimesta merkittäviä sisäilmaan ja pintoihin kohdistuvia korjaustöitä. Korjaustöiden valmistuttua avajaisseurat Uudenkylän seurakuntatalossa pidettiin 4.6.2017. Siitä lähtien seuroja ja monia muita tilaisuuksia on pidetty uudella rukoushuoneellamme viikoittain.  Rakennuksen pääkerroksessa sijaitsevat varsinainen rukoushuonesali, lastenhuone, kerho-/kokoushuone, keittiö, ruokailutila ja vessat. Rukoushuonesalissa on noin 180 istumapaikkaa. Kaikkiaan nyt remontoituihin tiloihin mahtuu kerrallaan istumaan noin 300 henkilöä. Toistaiseksi keskeneräisessä alakerroksessa on vielä useita huoneita, jotka tullaan remontoimaan monikäyttötiloiksi.

 

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa on sovittu tilojen vastavuoroisesta korvauksettomasta yhteiskäytöstä. Seurakuntayhtymä voi järjestää tilaisuuksia Uudenkylän seurakuntatalossa ja Esikoiset vastaavasti esimerkiksi isoja seuroja seurakuntayhtymän tiloissa. Seurakuntatalo on sakraalitila ja siellä voidaan myös viettää ev.lut. kirkon ehtoollista, kuten esimerkiksi syksyllä 2017 Tampereen lähetyspäivän yhteydessä tehtiin. Rukoushuoneen osoite on Ali-Huikkaantie 13, Tampere.

 

Jumala on ihmeellisellä tavalla johdattanut hanketta ja vienyt asioita eteenpäin. Uskomme rukoushuoneen olevan siunauksena myös tuleville sukupolville.