Esilaulajaseminaari pidettiin Hämeenlinnassa

5.11.2017

Esilaulajiamme kokoontuivat lauantaina 14. lokakuuta Hämeenlinnaan Poltinahon seurakuntataloon. Paikalle oli saapunut 25 esilaulajaa, niin kokeneempia kuin aloitteleviakin. Kokoontumisen tarkoitus on kehittää ja ylläpitää palvelutehtävän vaatimia taitoja.

Päivän aikana laulettiin runsaasti. Pääpaino oli vähemmän käytetyissä virsissä ja niissä, joissa on uudistettu rytmi tai muutoksia sävelkulussa. Tällaisia ovat mm. vanhat juhlalliset virret 29 ja 43. Tutumpien virsien avulla harjoiteltiin oikean lauluäänen muodostamista, nuottien tuntemista, aloituskorkeutta, virren tempoa ja rytmitystä. Pääohjeena on virsikirjaan painetut nuotit. Kun aloituskorkeus ja tempo ovat kohdallaan, seurakuntalaisten on helppo yhtyä mukaan

Tärkeä keskustelun aihe oli valmistautuminen veisuutehtävään. Jumalan antamia lahjoja tulee kunnioittaa ja kehittää. Laulamista on hyvä harjoittaa päivittäin, sillä sen kautta äänen varmuus kasvaa ja se kestää paremmin veisuutilanteessa. Ääniala myös laajenee harjoiteltaessa.

Virsivalinta on tärkeä tekijä seuroissa ja jumalanpalveluksissa. Se avaa mielet sille sanomalle, jota kuullaan luetussa ja puhutussa sanassa. Virsikirja on aarteisto, josta löytyy sopiva virsi kulloiseenkin pyhäpäivään ja henkilökohtaiseen uskonelämään. Ennen seuroja valitaan valmiiksi muutamia virsiä. Luettu ja puhuttu sana johtaa sitten muiden tilanteeseen sopivien virsien löytämisessä. On hyvä perehtyä laajasti virsikirjan sisältöön, että sitä osaa käyttää monipuolisesti eri tilanteissa.

Keskusteltiin virsikirjasta. Aiheesta oli keskusteltu jo saarnaajakokouksessa. Seuratilaisuuksissamme käytetään normaalisti kirkkovirsikirjaa ja myös sen lisävihkoa soveltuvin osin sekä rukoushuonevirsikirjaa, kun niitä on käytettävissä. Kirkkovirsikirjan puutteeksi nähdään, että se ei sisällä rukoushuonevirsikirjan Hengellisten laulujen osastoa Siionin lauluineen. Toivotaan, että ne saataisiin uudelleen käyttöön. Edustavathan Siionin laulut kristillisyyden sydänääniä ja olemme tottuneet niitä laulamaan. Tampereen ratkaisu on, että omalle rukoushuoneelle on hankittu rukoushuonevirsikirjat.

Esilaulajat ottavat käyttöön internet-pohjaisen toiminta-alustan. Sille voidaan tallettaa yhteinen aineisto ja tiedostot, keskustella ja tallettaa virsien äänitteitä. Sivuilla voi myös olla koulutusta. Sen avulla voidaan hoitaa tiedotus ja aineiston jakelu. Kokouksessa esiteltiin Tampereen ja Hämeenlinnan esilaulajien toimintasuunnittelu ja vuorojärjestely sekä päiväkirjan pitäminen seuratilanteista ja veisatuista virsistä.

Virsitoimikunta on toiminut useita vuosia. Sen päätehtävänä on koordinoida esilaulajien koulutustoimintaa ja toimia esilaulamiseen ja virrenveisuuseen liittyvien asioiden hoitajana. Jäseninä siinä ovat Jaakko Ansaharju, Toivo Nieminen, Heikki Purtanen ja Antti Puuska.

Tilaisuuden päätteeksi vietettiin seurakuntatalossa iltamessu. Ehtoollisvieraita oli runsaasti eri paikkakunnilta. Seuraava esilaulajaseminaari pidetään vuoden kuluttua Tampereella.