Salattu Jumala

25.5.2024 klo 09:00

Tämän sunnuntain aiheena kirkkovuodessa on "Salattu Jumala". Tuntuuko sinusta joskus, että Jumala on jossain kaukana etkä aina saa tuntea Hänen läsnäoloaan. Saatat kysyä: Missä Jumala on? Miksi Hän ei vastaa rukouksiini? Miksi Hänen suunnitelmansa tuntuvat usein niin salaperäisiltä ja vaikeasti ymmärrettäviltä?

Mutta rakas ystävä, meidän tulee muistaa, että Jumala ei ole vain meidän ymmärryksemme ja havaintomme ulottumattomissa, vaan hän on myös salattu, mutta kuitenkin jatkuvasti läsnä elämässämme. Raamattu kutsuu meitä etsimään Jumalaa ja kaipaamaan Hänen kasvojaan. Kuten eräässä hengellisessä laulussa sanotaan: "Pidä minusta kiinni, kunnes kasvosi nään." Se kehottaa meitä panemaan luottamuksemme Häneen, vaikka emme aina ymmärtäisikään Hänen tapaansa toimia.

Psalmissa 27:8 sanotaan: "Minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi: "Etsikää minun kasvojani". Herra, minä etsin sinun kasvojasi. " Tämä kutsu koskee meitä jokaista. Meidän tulee etsiä Jumalan kasvoja, vaikka ne tuntuisivatkin peitetyiltä. Me saamme luottaa siihen, että Jumala on läsnä elämässämme, vaikka emme aina pystyisikään näkemään Hänen toimintaansa.

Ehkä suurin salaisuus on Jumalan Pojan, Jeesuksen Kristuksen, ilmestyminen maailmaan. Apostoli Paavali kirjoittaa Kolossalaiskirjeessä: "Sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu Hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo." (Kol.1:26-27)

Jeesus Kristus on Jumalan salattu viisaus ja voima, joka avaa meille tien iankaikkiseen elämään Jumalan luokse. Jeesus puhuu tästä salaisuudesta Matteuksen evankeliumissa näin: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille." (Matt.11:25)  

Mitähän Jeesus tarkoittaa näillä sanoilla? Eikö Hän tarkoita, että tätä Hänen pelastustyön salaisuutta ei voi ymmärtää järjellä, vaan sen voi vastaanottaa vain uskolla.

Kun kohtaamme uskonelämässämme ja myös luonnollisessa elämässämme vaikeuksia, muistakaamme, että Jumala on kanssamme, vaikka hänen toimintansa saattaa tuntua meille salatulta. Me saamme Hänen läsnäolostaan voimaa ja toivoa, sillä Hän on rakastava ja huolehtiva Jumala, joka pitää meistä huolen kaikissa elämämme tilanteissa.

Suokoon Jumala, että voisimme avata sydämemme ja luottaa Hänen salattuun viisauteensa ja rakkauteensa. 

Pyhä, salattu Jumala. Sinä olet kaiken alku, ylläpitäjä ja päämäärä. Me kiitämme ja ylistämme sinua luomisesta, lunastuksesta ja pyhityksestä. Inhimillinen ymmärryksemme ei pysty

koskaan tutkimaan viisauttasi, eivätkä mitkään sanamme riitä kuvaamaan olemustasi.

Kuitenkin sinä olet itse tullut yhdeksi meistä ja asut meissä. Älä anna tämän ihmeen sammua sydämistämme. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.

Timo Laine