Helluntai, Pyhän Hengen vuodattamisen päivä

18.5.2024

Juutalaisten helluntai oli lain saamisen juhla. He muistivat sitä, kuinka Jumala antoi heille kymmenen käskyn lain, jossa hän ilmoitti oman tahtonsa. Jumalan laki ja hänen tahtonsa ovat edelleen samat. Jumala vaatii edelleen vanhurskaudessaan lakinsa täydellistä täyttämistä, joka on syntilangenneelle ihmiselle mahdotonta. 

Me vietämme Uuden testamentin helluntaita, jonka sisältö on toisenlainen. Meille helluntai on Pyhän Hengen juhla. Apostolien tekojen toisessa luvussa kerrotaan miten Pyhä Henki näkyvällä tavalla tuli yhteen kokoontuneina olleiden apostolien eli Kristuksen seurakunnan päälle ja täytti heidät voimallaan. Tämän seurauksena seurakunta alkoi toimimaan ja julistamaan Jeesuksen käskyn mukaisesti parannusta ja syntien anteeksiantamusta. 

Apostolien teoissa kuvatussa Uuden testamentin ensimmäisessä kokoontumisessa luettiin Jumalan sanaa, joka asetettiin puhutun julistuksen perustaksi. Saarnan ydin oli siinä, että Jumalan lähettämä Jeesus Kristus on teidän tähtenne ristiinnaulittu. Jumala on kuitenkin hänet voimallaan herättänyt kuolleista ja hänessä on ikuinen elämä. Kaikille niille jotka sana teki syyllisiksi, osoitettiin Jeesuksen nimessä olevaa syntien anteeksiantamusta, ja lohdutettiin sillä että Jumala antaa uskovalle Pyhän Henkensä tueksi ja avuksi.

Pyhän Henki ilmoittaa maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion (Joh. 16:8).

Jeesus Kristus, Jumalasta lähtenyt, on tullut ihmiseksi tänne maailmaan valmistamaan vanhurskauden, joka kelpaa Jumalalle. Hän on kärsinyt, kuollut ja ylösnoussut kuoleman voittajana, ja kaiken täytettyään mennyt takaisin Isänsä luokse . Pyhä Henki ilmoittaa tämän vanhurskauden, joka annetaan lahjaksi, ja voidaan ottaa vain uskolla vastaan. Epäusko on synti, joka erottaa ihmisen Jumalasta ja hänen Pojassaan tarjoamasta pelastuksesta. 

Jeesukseen Kristukseen uskovat ihmiset ovat voittajan puolella, vaikka täällä ajassa näyttäisikin olevan toisin. Maailman ruhtinas, Jumalan vastustaja, on jo tuomittu ja tulee kerran kokemaan seuraajiensa kanssa heidän tuomionsa toteutuvan. 

Usko Jeesuksen sovitustyöhön tekee syntisen ihmisen kokonaan pyhäksi ja Jumalalle kelpaavaksi syntien anteeksi antamisen vuoksi. Uskoa seuraa Pyhän Hengen voimasta tahto noudattaa Jumalan sanaa ja taistella ihmisessä edelleen olevaa syntiä ja sen vaikutuksia vastaan. Tämä Pyhän Hengen vaikuttama pyhitys jatkuu koko elämän ajan, ja saa täyttymyksensä vasta sitten, kun matka on kokonaan takana. Sitten, kun turmelus on pois riisuttu ja puhtaus puettu. Pyhä Henki on Puolustaja, Lohduttaja, Armon henki ja myös Totuuden henki, joka varjelee Jumalan sanan totuudessa kaikilta eksyttäviltä hengiltä.  

Helluntaipäivän evankeliumissa on Jeesuksen sanat: Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan (Joh. 14:23).

Jumala rakastaa häntä, joka pitää Jeesuksen sanat. Eli ottaa uskolla vastaan sanat, jotka puhuvat Kristuksen kärsimisestä, kuolemasta ja ylösnousemisesta. Uskoo sen, että siinä on hänen syntiensä sovitus ja tie Taivaan kotiin. Jeesus lupaa, että he tulevat yhdessä Isän kanssa tällaisen ihmisen luokse, ja jäävät asumaan sinne.

Matkallamme täällä ajassa joudumme kohtaamaan erilaisia vaikeuksia. Sielun vihollinen hyökkää ainakin sisäisesti meissä, vaikuttaen epäilyksiä ja uskon puutetta. Olkoon matkan vaikeudet mitä tahansa, olemme aina Jumalan huolenpidon kohteena. Jeesuksen lupauksen mukaisesti kolmiyhteisen Jumalan voima on meidän kanssamme, ja se varmasti riittää saattamaan meistä heikoimmankin perille saakka. Kuoleman virran toisella puolella, iankaikkisuuden rannalla ei ole enää vastuksia kohdattavana. Eikä siellä tarvita enää uskoa eikä toivoakaan, sillä usko on muuttunut näkemiseksi ja toivo täyttymykseksi. Siellä toteutuvat Jeesuksen jäähyväisrukouksen sanat: Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut. (Joh. 17:24)

Antakoon Jumala hänen Pyhän Henkensä kautta meille joka päivä uskon voimaa. Saamme kaikkine puutteinemme turvata tänäänkin Jumalan armoon ja syntien anteeksisaamiseen Jeesuksen nimessä ja hänen sovintoveressään.

Aarno Konttinen