Kiitollisuus

11.9.2023

Daavid kirjoittaa kauniisti siitä, kuinka meillä kaikilla on aina syytä kiittää Jumalaa kaikesta siitä, mitä olemme saaneet.

"Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka." Ps. 103:1-5

Tämän viikon evankeliumiteksti kertoo kymmenestä spitaalisesta, jotka Jeesus paransi, mutta vain yksi palasi kiittämään. Tälle Jeesus sanoi: "Uskosi on sinut pelastanut."

Uskommeko me tänään, että vain Jeesus Kristus on se, joka voi meidät puhdistaa synnin spitaalista? Osaammeko olla kiitollisia tästä suurimmasta lahjasta, syntien anteeksiantamuksesta? Ja vieläpä täysin ilmaiseksi! "Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa." (Jesaja 55:1)

Ja uskommeko sen, että kaikki muukin hyvä mitä me saamme, tulee Taivaalliselta Isältämme? Me saammekin nyt olla kiitollisia, että saamme olla jumalan johdatuksessa. 

Vaikka elämässämme tulee myös vastoinkäymisiä, nekin ovat Jumalan lahjaa meille, vaikka joskus onkin vaikeaa ottaa niitä lahjoina. Mutta virressä 396 laulamme: "Suo, että näkisin tien taivaaseen, vaikka se peittyisi vaivaan murheeseen. Lohduta sanalla, uskoa vahvista, käyn aina Herrani kohti sinua"

Meillä on myös monia muita kiitollisuuden aiheitta. Suurin kiitollisuuden aihe varmasti on, että olemme saaneet olla säännöllisesti Jumalan Sanan kuulossa jumalanpalveluksissa ja hengellisissä tilaisuuksissa, joissa Jumala itse on palvellut meitä Sanallaan.

Saamme myös olla kiitollisia ystävistä, joiden kanssa voimme jakaa sekä iloja että suruja. Kuten Paavalikin kehottaa Roomalaiskirjeessä: "Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa."

Sitten saamme olla kiitollisia itsenäisestä isänmaastamme ja uskonnonvapaudesta, joka ei ole mikään itsestäänselvyys. Kuten olemme saaneet kaikki nähdä Ukrainan tilanteen kohdalla.

Saamme olla kiitollisia myös niistä veteraaneista, jotka puolustivat maatamme monet terveytensä ja henkensä antaneina.

Tätä listaa voisi jatkaa pitkään. 

Mutta huomaammeko näitä ja monia monia muita asioita ja osaammeko olla niistä kiitollisia?

Ja ennenkaikkea kenelle me saamme olla kiitollisia?

Tuossa alussa olevassa Psalmissa 103 Daavid tuo esille sen, että kaikki kiitos kuuluu Taivaalliselle Isällemme. Se on Jumalan suurta armoa, johon mekin voimme turvautua tänään. Me saamme tänäänkin kiittää siitä, kuten Daavidkin sanoo, että kaikki syntimme on anteeksiannettu Herramme Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Aamen.

Timo Laine