Etsikkoaikoja

13.8.2023

Etsikkoaikoja koskevat tekstit viittaavat Jumalan oman kansan historiaan sen eri vaiheissa. Monessa kohdassa Israelin kansa oli saanut kuulla Jumalan kutsun, mutta torjunut sen.

Kirkkokäsikirja toteaa, että elämässä on aikoja, jolloin ihminen ja ihmisyhteisöt erityisesti joutuvat ratkaisujen ja valintojen eteen. Omiin kykyihin, ihmisviisauteen ja omaan erikoisasemaan luottaminen estävät usein näissä tilanteissa kuulemasta Jumalan ääntä ja noudattamasta hänen kutsuaan. Etsikkoaikaan pätee sana: ”Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne” (Hepr. 3:15).

Evankeliumitekstissä (Luuk. 4:23-30) Jeesus opettaa kotikaupunkinsa Nasaretin synagogassa siitä, miten Jumala välitti kutsuaan profeettojen Elian ja Elisan mukana vain harvoille valituille, jotka ottivat kutsun vastaan. Etsikkoaika ei koittanut niille, joille sen olisi ihmisen loogisen ajattelun mukaan pitänyt kuulua. Hän sanoo myös, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan, viitaten varmaankin siihen, että Hän, Messias, oli lähetetty Israelin kansan tykö, mutta tuli torjutuksi heidän taholtaan. Muistamme hänen itkeneen Jerusalemin tähden. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein olen tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikansa siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet.… (Matt 23:37)

Se, ketä valitsemisen armo kohtaa ja ketä ei, on ihmiselle täysi mysteeri. Jumala on kaikkitietävä ja kaikkivaltias – hän ei ole sidottu ihmisjärjen loogisiin ajatuksiin. Uskomme kuitenkin, että Jumala haluaa kaikkien ihmisten pelastuvan, mutta samalla hän tietää, että monet torjuvat hänen kutsunsa.

Antaako Jumala etsikkoaikoja joillekin vielä nykyaikanakin? Jumala on vuosisatojen ja – tuhansien aikana antanut etsikon ja heräyksen aikoja monille kansoille ja alueille. Kahden edellisen vuosisadan aikana Jumala on erityisesti siunannut Suomen kansaa antamalla kansan pariin herätyksiä, joiden kautta tuhannet ja taas tuhannet ovat saaneet Jumalan kutsun ja päässeet maistamaan Herran suloisuutta; saaneet uskoa syntisinä, mutta armoitettuina kaikki syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Meillä on suuri syy kiittää Jumalaa, että mekin olemme tätä kautta saaneet kutsun Jumalan valtakuntaan. Uskomme, että Jumala voi vieläkin antaa heräyksen aikoja sekä ihmisjoukoille että myös yksityisille etsiville sieluille.

Rukoilemme.  Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala! Kiitos siitä, että etsit meitä sanallasi. Sinä rakastit maailmaa ja avasit Pojassasi oven valtakuntaasi. Muista vieläkin Suomen kansaa, myöskin kasvavia ja tulevia sukupolvia ja anna etsikkoaikoja, heräyksen aaltoja ihmisten keskuuteen. Rukoilkaamme sitäkin, että olisimme itse alttiita ja uskollisia palvelijoita, jos ja kun Herra haluaa käyttää meitäkin ilosanoman eteenpäin viemiseen. 

Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Aamen.

”Oi Pyhä Henki ilmoita ihmeesi vielä maan päällä. Tulesi laske taivaasta kaikki mi herättää täällä. Niin että saamme sydämeen piston mi auttaa taivaaseen. Nyt kuule, Pyhä Henki.” (AS 70:1)

Aulis Ansaharju