Totuus ja harha

30.7.2023

Kirkkovuosikalenterissa on osaavasti kirjoitettu: 

”Kristitty joutuu elämässään kamppailemaan erottaakseen totuuden valheesta ja oikean väärästä. Jumalan tunteminen ja hänen tahtonsa kyseleminen ohjaavat häntä totuuteen.”

Onneksi meille on annettu Raamattu, jota Pyhän Hengen valossa saamme tutkia ja saamme sieltä voimaa. Raamattu on meille kompassina elämämme matkalla.

Kuinka tätä kompassia sitten voisikaan käyttää?

Lukemalla Jumalan sanaa, tutkimalla sitä, tulemalla Sanan kuuloon. Raamattu on ehtymätön suunnannäyttäjä läpi aikakausien, muuttumaton ja luotettava. Tämä kompassi, Raamattu, on hyvä pitää käden ulottuvilla, tarkata ahkerasti suuntaa ja hakea neuvoa.

Ensi pyhän evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen 7:ssä, jakeet 13 ja 14: 

”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät”.

Jakeet tuntuvat äkkiseltään aika kovilta, mutta jos tutkimme tätä ensimmäistä lausetta: ”Menkää ahtaasta portista sisälle”.

Tässä Jeesus sanoo, menkää, aivan kuin Jeesus haluaisi viestittää sitä, mikä meille ihmisille on niin kovin luonnollista, yrittää tehdä jotakin oman pelastuksen eteen. Niinhän siinä käy, kun ihminen kovin itse yrittää parantaa elämäänsä ja yrittää omilla neuvoilla ja yrityksillään kelvata Jumalalle, niin se portti, joka vie elämään on kovin ahdas. Se on jopa niin ahdas, ettei siitä sisälle mennä. Silloinhan ihminen joutuu kokemaan täydellisen mahdottomuuden, ja jos Jumalan armo on, niin hän saa tuntea, ettei hän pysty siihen. Vaan yksin Jeesus Kristus voi kulkea sen portin läpi, Hän on täydellisesti pelastanut minut ja sinut, Hän vie sinut portista sisään ihanaan raittiiseen ilmaan, Hän kantaa olallaan pientä karitsaa. Meidän ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Ja kaiken yrittämisen jälkeen tiedämme, ettemme edes voi tehdä yhtään mitään. Saat uskoa ja luottaa Jeesuksen rakkauteen sinua kohtaan ja olla hyvällä mielellä. Mutta se ahdas portti pitää tulla ihmisen eteen, muuten se portti on se lavea, niin kuin tämä Raamatun paikka kertookin, silloin kun käy siitä laveasta portista, niin ihminen ei tunne eikä tiedä syntisyyttään, kulkee tätä maallista vaellusta kohti tuomiopäivää.

Siksi meidän tulee tulla kerran sille ahtaalle portille ja todeta oma mahdottomuus, että yksin Jeesus vain voi minut pelastaa.

Näin Kristittynä saamme aina turvata hänen armoonsa, Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön, siihen kirkkaimpaan voimaan ja Hän kantaa sinut portista sisään. Hän Jeesus on se ahdas portti. Portti elämään.  

Saamme rakas matkaystävä nytkin uskoa kaikki syntimme anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ole hyvässä turvassa ja lohdutettuna, on portti yhä avoinna syntisille, anna Jeesuksen kantaa sinut portin läpi. Saamme olla kiitollisia, että Jeesus on käynyt ahtaasta portista ja näyttänyt sen meille. Meidän on hyvä muistaa ja muistuttaa omaa mieltämme siitä työstä ja rakkaudesta, jonka Jeesus edestämme on tehnyt.

Tutussa hengellisessä laulussa sanotaan kauniisti tästä portista:

Se avoinna on kaikille, jotk´ armon vastaan ottaa, niin rikkaalle kuin köyhälle, ken Kristukseen vain luottaa. Oi Herra, armos suuruutta: on portti vielä avoinna, on mulle myös, avoinna mulle myös.

Reino Syrjä