Jeesus herättää uskon

20.1.2023

Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden, kun tämä todisti: "Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt". Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luonaan; ja hän viipyi siellä kaksi päivää. Ja vielä paljoa useammat uskoivat hänen sanansa tähden, ja he sanoivat naiselle: "Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja.” (Joh.4:39-42)

Viime sunnuntain aiheena oli – Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Tämän pyhän aihe on suoraan jatkoa tuolle, kun jumalallisen voiman tarkoitus on herättää usko. Myös kyseiset evankeliumitekstit on kirjoitettu Raamattuun samaan lukuun ja sielläkin se on jatkoa tapahtumille Jaakobin kaivolla, jossa Jeesus ilmaisi itsensä samarialaisnaiselle ja puhui hänelle elävästä vedestä.

Nyt on kyseessä muut samarialaiset ja heidän kuulemisena. Ei puhuta näkemisestä mitään, vaikka he näkivät Jeesuksen.

Raamattu kertoo seuraavaa – ” Ja keksiäkseen jotakin, mistä häntä syyttäisivät, kirjanoppineet ja fariseukset pitivät häntä silmällä” (Luuk.6:7) ja ”Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat” (Luuk.15:1-2)

Onko meillä tämän ajan ihmisillä samanlaisia haasteita aistiemme kanssa ja miten käytämme niitä – erityisesti suhteessa Jumalan sanaan ja lähimmäiseen? Tämän pyhän evankeliumiteksti ja monet muut raamatun kohdat kertovat kuulemisen tärkeydestä.

” Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.” (Room.10:17)

Näin tapahtui myös samarialaisille ja teksti vakuuttaa meillekin, että sana vaikutti Jeesuksen puheen kautta ja tuon Jeesuksen kohdanneen naisen puheen kautta, kun ne ovat yhtäpitävät. Samarialaisissa syttyi usko ja tieto, että Jeesus todella on maailman Vapahtaja. Tällaiseen vakuutukseen saamme mekin kaikki yhtyä.

”Ansioosi aina luottaa anna minun poloisen.
Urikuolemasi tuottaa täyden rauhan, autuuden.
Pelkäämättä olla saa, ken sen uskoo, omistaa

Sinuun, Herra Jeesus, turvaan, nyt jo sinun olla saan.
Niin en joudu joukkoon kurjaan, jolta taivas suljetaan.
Armostasi autuuteen minut kannat taivaaseen” 
Virsi 158:7-8

Pekka Lahtinen