Ikuisen elämän lähde

14.1.2023

Jeesus sanoi: ”Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: ‘Anna minulle juoda’, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä.“ Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. “Nainen sanoi hänelle: ”Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi.“ (Joh.4:10--4:13-14--4:25-26)

Nämä lainaukset ovat Jeesuksen ja samarialaisen naisen keskustelusta Jaakobin kaivolla. Jeesus teki useita ihmetekoja, jotta uskoisimme häneen ja ymmärtäisimme Jumalan lahjan - iankaikkisen elämän. Nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. (Joh. 20:31)

Paavali selittää korpivaelluksen veden lähteen Kristukseksi, millä Jumalan kansa pysyi hengissä 40 vuotta. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi ja se kallio oli Kristus. (1.Kor.10:4) 

Ihmeellinen tapahtuma on kerrottu, kun Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen, ja hän sanoi heille: ”Kuulkaa nyt, te niskurit! Onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta? “Niin Mooses nosti kätensä ja iski kalliota kahdesti sauvallansa, ja siitä lähti runsaasti vettä, niin että kansa ja sen karja saivat juoda. (4.Moos. 20:10-13) 

Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: ”Koska ette uskoneet minuun ettekä pitäneet minua pyhänä israelilaisten silmien edessä, niin te ette saa viedä tätä seurakuntaa siihen maahan, jonka minä heille annan.“ Tämä oli Meriban vesi, jonka luona israelilaiset riitelivät Herraa vastaan ja hän näytti heille pyhyytensä.

Mooseksen sanat; onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta? Ja sauvan iskut, joita Jumala ei ollut käskenyt, kertovat epäilyksestä ja omasta lisäyksestä. Mooseksen olisi tullut luottaa vain Jumalan Sanaan. Mooses toimi väärin, mutta silti Jumalan lupaus toteutui. Psalmi antaa samasta tapahtumasta koko kunnian Jumalalle. Hän avasi kallion, ja vettä vuoti niin, että se juoksi virtana kautta erämaan. (Ps.105:41)

Jesaja puhuu monessa paikassa pelastuksen lähteistä:

Katso, Jumala on minun pelastukseni; minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli minulle pelastukseksi. “Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Huutakaa ja riemuitkaa, Siionin asukkaat, sillä suuri on teidän keskellänne Israelin Pyhä.“ (Jes.12:2-3--6) 

Uskotaan tänäänkin, vaikka tuntisimme sydämemme kuivaksi erämaaksi, Jeesuksen sanat; "Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi." (Ilm.21:6) Jeesus Kristus on elävän Sanansa ja lupaustensa kanssa keskellämme.

Atso Santanen