Kasteen lahja

7.1.2022

Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus". Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt". (Matt 3:13-17).

Sunnuntain aiheena on Jeesuksen kaste. Evankeliumit kertovat, kuinka Jeesus meni Johanneksen tykö kasteelle. Jeesus opettaa kasteesta Matteuksen evankeliumin loppujakeissa. "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Matt. 28:19-20).

Meidät on lapsena kastettu Isän, Pojan ja Pyhän hengen nimeen. Jumala on ottanut meidät lapsikseen ja hänen puoleltaan tuo kasteen liitto on pysyvä. Me ihmiset voimme sen rikkoa. Mutta me voimme palata siihen katumuksen ja parannuksen kautta. Luther opettaa meitä katekismuksessa kasteesta näin. ”Vaikka joku meistä luopuisikin siitä ja lankeaisi syntiin, meillä on kuitenkin aina avoin tie siihen takaisin, jotta vanha ihmisemme saataisiin jälleen nujerretuksi. Katumus ei siis ole mitään muuta kuin paluuta takaisin kasteeseen, jotta siinä jo alkanut uusi elämä, josta on luovuttu, parantuisi entiselleen ja menestyisi.”

Jeesus käskee tuossa kaste- ja lähetyskäskyssä meitä myös opettamaan. Kouluissamme on luovuttu lähes kokonaan tunnustuksellisesta uskonnon opetuksesta. Tämänkin takia meillä vanhemmilla ja kummeilla on tänä aikana erityinen vastuu puhua lapsillemme hyvästä Jumalasta ja Jeesuksesta lasten ystävästä. Tuo meidän lähetyskenttämme on hyvin laaja. Se alkaa omasta kodista, läheisistä, naapureista, koulu-, opiskelu- ja työtovereista ja laajimmillaan ulottuu kaikkeen maailmaan, kuten Jeesus opettaa tuossa edellä. Siinä meille kaikille riittää työtä, sillä lahjalla, jonka olemme kukin Jumalalta saaneet. Pyytäkäämme siihen voimia ja rakkautta Taivaalliselta Isältämme. Meidän ei tarvitse tehdä tätä yksin. Vakuuttaahan Jeesus, että hän on meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. 

Olemme saaneet aloittaa uuden vuoden. Jeesus on meidän kanssamme tänäkin vuonna ja tuo kasteen armoliitto on voimassa edelleen. Luottakaamme siihen, että syntimme on annettu anteeksi hänen nimessään ja sovintoveren voimassa.

Kasteen kirkas vesi on, 

niin kuin lähde pohjaton, 

siinä virtaa siunaten, 

armo Herran Jeesuksen. VK 219:1

Aaro Hyttinen