Uskollisuus

21.8.2021

Teemme elämämme aikana erilaisia uskollisuuden lupauksia. Merkittävimpiä niistä on avioliiton solmimisen yhteydessä ilmaistu tahto. Kirkollisen vihkimisen yhteydessä pappi kysyy tutun kaavan mukaisesti hääparilta tahtovatko he osoittaa puolisolleen uskollisuutta ja rakkautta sekä hyvinä ja pahoina päivinä, aina kuolemaan asti?

Myöntävä vastaus sitoo puolisot toisiinsa ja papin siunauksen ja vahvistuksen jälkeen alkaa annetun lupauksen lunastaminen.

Miehen ja naisen välinen kristillinen avioliitto on ollut suureksi siunaukseksi Suomen kansalle koko itsenäisyytemme ajan. Uskollisuus ja rakkaus aviopuolisoa ja perhettä kohtaan on pitänyt koossa suomalaisia koteja koettelemuksenkin aikoina. Monet ovat uhranneet henkensäkin taistellessaan kodin, kristillisen uskon ja isänmaan puolesta. Suokoon Jumala, että myös tämän ja tulevankin ajan suomalaiset ovat valmiit samanlaiseen uskollisuuteen ja arvovalintaan.

Uskollinenkin avioliitto päättyy, toisen puolison kuolemaan. Sen sijaan luottamus ja uskollisuus Raamatun sanan totuuteen kantaa yli kuoleman rajan ikuisuuteen asti. Tämä Raamatun muuttumaton sanoma, joka sisältää sekä Jumalan äärettömän rakkauden että totuuden, ei avaudu järjen avulla, vaan pyhän Hengen ääntä kuunnellen. Pyhä Henki ohjaa meitä syntisiä ihmisiä aina Kristuksen luokse pyytämään anteeksiantoa ja uskomaan armon lapsina Vapahtajaamme hyvinä ja pahoina päivinä. Monelle Kristuksesta on tullut ’kompastuskivi ja kallio, johon langetaan’ (1.Piet. 2:8). Näin tapahtuu, kun Jumalan sanaa ei kaikilta osin pidetä totena, vaan valitaan vain ihmismieltä ja lihallisia taipumuksiamme miellyttävät asiat ohjaamaan hengellistä elämäämme.

Kansamme ja monien hengellisten opettajienkin suhde Raamatun auktoriteettiin on viime vuosien aikana ohentunut kiihtyvällä tahdilla. On syytä rukoilla, että Jumala antaisi armossaan ikuisen Sanansa olla kuultavana keskuudessamme parannuksen ja syntien anteeksiantamisen julistuksena kuten Jeesus on kehottanut. Martti Lutherin mukaan suurin kansakuntaa kohtaava onnettomuus olisi se, että tämä pelastava Sana lakkaisi kuulumasta.

’Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle voitonseppeleeksi elämän’ (Ilm. 2:10)

Sakari Siltala