Ylösnousseen todistajia

9.4.2021

Ylösnousemuksessa kuolleista Jeesuksen tehtävä tuli valmiiksi. Jumala ja syntiin langennut ihminen oli sovitettu sekä tie avattu ikuiseen elämään. Opetuslapset saivat todistajan tehtävän, he olivat kokeneet ja nähneet tämän.

Kun opetuslapsia valmistettiin tähän tehtävään, he saivat kokea monenlaisia asioita sisimmässään. Ajatus maallisesta vallasta sai väistyä, tilalle tuli aivan muuta. Murhetta, epätoivoa, pelkoakin. Jeesus, jonka he ajattelivat olevan maallisen hallitsijan, oli kuollut ristiinnaulittuna. Mitään entisistä toiveista ei ollut enää jäljellä. Eivät he päässeetkään kiinni valtaan ja vaurauteen, vaikka olivatkin jo ehtineet keskenään kinastella parhaista paikoista. Päinvastoin, he olivat joutuneet peloissaan pakenemaan lukkojen taakse.

Siellä he saivat kokea  ihmeellisiä asioita. Jeesus, jonka he olivat nähneet kuolevan ristillä, oli heidän keskellään elävänä. Hän toivotti rauhaa ja osoitti rakkauden merkkejä itsessään. Ilo Jeesuksen läsnäolosta täytti opetuslapset. 

Ylösnousseen todistajat eivät vetoa mihinkään saavutettavaan etuun maailmassa. Onhan maailma ristiinnaulinnut heidän Mestarinsa. He eivät puhu ihmisestä tai ihmisen mahdollisuuksista, sillä he ovat joutuneet kokemaan ihmisen täydellisen avuttomuuden. Ylösnousseen todistajat puhuvat Jeesuksesta, joka on Kristus, Jumalan Poika. Hänessä Jumala on lupauksensa täyttänyt. Ylösnoussut Jeesus Kristus on kaiken valmiiksi tehnyt, hän elää, hän tuo rauhan ja ilon, hän osoittaa rakkauttaan.

Opetuslapset olivat silminnäkijä-todistajia. Erehtynyt ja epäilevä Tuomaskin kelpasi todistajaksi. Jeesus ilmestyi uudelleen näyttämään rakkautensa merkkejä juuri hänelle. Tuomaan epäusko murskattiin, ja hän tunnusti Jeesuksen Herrakseen ja Jumalakseen.

Mekin kelpaamme Ylösnousseen todistajiksi. Kaiken vajavaisuuden keskellä saamme tunnustaa Jeesuksen Herraksemme. Hän on meidänkin Vapahtajamme. Meilläkin on pelastus ja ikuinen elämä hänen nimensä tähden. Olemme Ylösnousseen todistajia myös silloin, kun ylösnousemuksen voimasta eli Jumalan voimasta elämme Jumalan lapsena täällä ajassa. Paavali opettaa (Room.6) että me jotka olemme kasteessa liitetyt Jeesuksen ristinkuolemaan, olemme liitetyt myös samaan ylösnousemukseen hänen kanssaan. Olemme osalliset samasta voimasta, joka herätti Jeesuksen kuolleista.

Kuljemme pienen hetken täällä ajassa vajavaisuuden keskellä, todistaen uskollamme ja elämällämme ylösnousseesta, kaiken täyttäneestä Vapahtajastamme. Pian matka itse kunkin kohdalla tulee valmiiksi ja pääsemme odottamaan sitä ylösnousemusta, jossa kaikki muuttuu täydelliseksi. Ylösnousemuksen voima vie meidät perille, Taivaan kotiin. Ikuisessa kirkkaudessa kohtaamme Herramme ja Jumalamme kasvoista kasvoihin. Siellä rakkaus, rauha ja ilo on täydellistä.

Meidätkin Jeesuksemme

kuolemaan kastettiin,

niin vanha ihmisemme

kanssansa haudattiin.

Siis uskoon, Herra, auta

ja Pyhän Hengen kautta

vie uuteen elämään.

(VK 97:6)

 

Aarno Konttinen