Rakkauden kaksoiskäsky

8.10.2020

Jumalan sana kehottaa meitä rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiämme.

Evankelista Matteus kertoo, kuinka Jeesus vastasi kirjanoppineen kysymykseen lain suurimmasta käskystä: 'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat (Matt. 22:37-40). Martti Lutherin mukaan nämä käskyt sisältävät kaiken, mitä voidaan saarnata ja opettaa hyvistä teoista, ja jumalanpalvelus toteutuu ainoastaan rakastamalla Jumalaa ja lähimmäistä. Jos saatamme tehdä jotain hyvää lähimmäisellemme, Jumala hyväksyy sen ja pitää sen itsellensä tehtynä.

Meidän rakkautemme on kuitenkin vajavaista ja puutteellista meissä asuvan syntiturmeluksen vuoksi. Itsekkyys ja muut synnin vaikutukset pyrkivät estämään tai ainakin vähentämään Jumalan tahdon toteutumista. Kukaan ihminen ei ole voinut täyttää Jumalan tahtoa, ja siksi hänen täytyi lähettää oma rakas Poikansa täyttämään lain meidän puolestamme. Kun uskon kautta saamme omistaa suurina syntisinä Kristuksen sovintotyön omaksemme, pääsemme vapaiksi synnistä ja tulemme autuaiksi. Me saamme Pyhän Hengen, joka kehottaa meitä sydämestämme rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistämme. Vapahtajamme sanojen mukaan Pyhä Henki johdattaa meidät kaikkeen totuuteen (Joh. 16:13). Tätä johdatusta saamme pyytää oppaaksi itsellemme ja lähimmäisillemme jokaisena elämämme päivänä.

Haltuusi uskon koko elämäni,

henkeni, voimani ja tehtäväni.

Oi, siunaa työni kunniaksesi

ja lähimmäisenikin parhaaksi.

(Virsi 326:7)

 

Esko Rytkönen