Rukous on lahja

16.5.2020

Jumala on ilmoittanut pyhän sanansa ihmisille profeettojen ja apostolien kautta. Tämän sanan kautta hän puhuu meillekin. Jumalan sana on elämän leipä.

Hänen sanastaan saamme tuoretta ravintoa jokaiselle uudelle päivällemme. Jeesus itse on Jumalan Sana ja elämän leipä: Jeesus sanoi heille: Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa (Joh. 6:35).

Jumala puhuu meille sanassaan ja meillä Jeesukseen uskovilla on ihana oikeus puhua Jumalalle rukouksessa. Raamattu kehottaa lukuisissa kohdissa meitä kääntymään Jumalan puoleen ja puhumaan hänelle: Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa (Fil. 4:6, 7).

Emme varmaan täysin ymmärrä Jumalan meille antaman rukouksen lahjan suuruutta ja merkitystä. Sitä, että me syntiset ihmiset saamme sanallisesti lähestyä pyhää Jumalaa, ja että hän on luvannut kuulla meitä: Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä (1. Joh. 5:14). Koska Jumala on aina valmis kuuntelemaan meitä, emme ole koskaan täysin yksin. Hän on aina lähellämme: Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti (Matt. 28:20).

Erkki Hartikka