Jeesus rukoilee

7.5.2020

Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska ne ovat sinun (Joh. 17:9).

Rakas Herramme Kristus rukoilee ja osoittaa, minkä tähden hänen on tämä tehtävä, nimittäin rakkaitten kristittyjensä tähden. Ottakaamme mekin tästä lohdutus itsellemme ja päätelkäämme iloisin mielin ja vakaassa uskossa, että ne, joiden edestä Herra Kristus rukoilee, totisesti säilyvät hengissä huolimatta perkeleen raivosta, synnistä ja kaikkinaisista kiusauksista. Me olemme kuulleet, että Kristus rukoilee niiden edestä, jotka vastaanottavat hänen sanansa ja ovat ruvenneet sydämestään häntä rakastamaan ja sanassa vakaasti pysymään. He luottakoot iloisesti siihen, että tämä rukous totisesti puhuu heistä ja että he saavat pysyä Herran Kristuksen tykönä.

Toisaalta on hirmuista, että hän sanoo: En minä maailman edestä rukoile. Pitäkäämme varamme, ettemme kuuluisi siihen joukkoon, jonka edestä hän ei tahdo rukoilla. Ovathan he kokonaan kadotettuja, koska Kristus peräti irtautuu heistä eikä tahdo tietää heistä mitään. Tämän pitäisi kauhistaa maailmaa niin, että se pelosta jäykistyisi kuullessaan tällaisen tuomion. Maailma pitää kuitenkin sitä vain pilkkanansa, nauraa sitä ja pysyy hirvittävässä paatuneessa sokeudessaan.

Kuinka sitten on ymmärrettävissä, ettei Kristus tahdo rukoilla maailman edestä, kun hän kuitenkin vuorisaarnassaan on opettanut meitä rukoilemaan vihollistemmekin edestä, jotka meitä vainoavat ja pilkkaavat? Tähän vastaan lyhyesti: On oikein ja paikallaan sekä rukoilla että olla rukoilematta maailman edestä. Kristushan sanoo itse vähän myöhemmin: En minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun (Joh. 17:20). Täytyyhän heidänkin vielä olla maailmassa, ennen kuin he maailmasta kääntyvät, siksi hänen täytyy rukoilla maailman edestä niiden tähden, jotka vielä tulevat hänen omiksensa. Pyhä Paavalikin kuului vielä maailmaan vainotessaan ja surmatessaan kristityitä. Kuitenkin pyhä Stefanus rukoili hänen edestänsä, niin että hän kääntyi. Kristus itsekin rukoilee ristillä: Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät (Luuk. 22:34).

On siis niin, että hän sekä rukoilee maailman edestä että ei rukoile. Mutta ero on tässä: hän ei rukoile maailman edestä samalla tavoin kuin hän rukoilee kristittyjensä edestä. Kristittyjen ja kaikkien niiden edestä, jotka kääntyvät, hän rukoilee, että he pysyisivät oikeassa uskossa, kasvaisivat ja edistyisivät siinä eivätkä lankeaisi siitä. Niiden edestä, jotka eivät vielä ole parannusta tehneet, hän rukoilee, että he luopuisivat tieltänsä ja tulisivat uskoon. Näin meidän kaikkien tulee rukoilla maailman edestä. Mutta maailman edestä sellaisena, kuin se nyt on riehuessaan ja raivotessaan evankeliumia vastaan, Kristus ei ole tahtonut rukoilla.

Martti Luther, Hengellinen virvoittaja