Enkelien sunnuntai

27.9.2019

”Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja.” (Matt. 18:10).

Mikkelinpäivän evankeliumin loppuosassa varoitetaan aliarvioimasta Herramme pienimpiä. Heillä on usko Jeesukseen ja enkelit, jotka saavat koko ajan katsella Jumalan kasvoja taivaissa.

Martti Luther sanoo, että vaikka tämä olisi ainoa raamatunlause, jossa Kristus ilmoittaa kuinka Jumala, hänen taivaallinen Isänsä, pitää näin suurta huolta nuorista, meidän tulisi kuitenkin päätellä siitä, että kaikkien hyvien tekojen joukossa ei ole mitään suurempaa ja tärkeämpää kuin että lapsia ja nuoria kasvatetaan oikein. Jokaisen pitäisi pitää tärkeänä saada palvella niitä, joita enkelitkin palvelevat.

Lapset ovat lainassa Jumalalta. Hän on antanut tehtäväksi huolehtia heidän kasvamisestaan sekä yhteiskunnan että ennen kaikkea Taivaan kansalaisiksi. Lapsilla ovat enkelit, jotka suojelevat ja auttavat heitä. Enkelit toteuttavat Taivaan Isän tahtoa ja tekevät aina sen mikä lapsille on parasta.

Vanhemman ja kasvattajan tehtävä on varsin suuri. Olla enkelien työtovereina. Palvella enkelien kanssa. Hoitaa Jumalan lainaa hänen tarkoittamallaan tavalla. Evankeliumitekstissä aikaisemmin varoitetaan vakavasti johdattamasta lankeemukseen yhtäkään pienimmistä, jotka uskovat Jeesukseen.

Antakoon Jumala meille oikeaa mieltä ja taitoa hoitaa hänen meille uskomaansa lainaa, lapsia ja nuoria, hänen tahtonsa mukaisesti.

Aarno Konttinen