Kirkastettu Kristus

1.8.2019

Jumalan suunnitelma langenneen ihmisen pelastamiseksi kadotukselta perustuu Jumalan pojan täydelliseen uhriin. Isä antoi ainoan poikansa kärsimykseen ja kuolemaan meidän syntiemme tähden.

Siksi Isä haluaa aina kirkastaa Poikaa meille. Siksi Sana aina ja joka paikassa osoittaa Kristusta, jonka kautta kaikki Jumalan lahjat annetaan meille.  Sana on Kristus.

Päivän evankeliumissa kerrotaan, kuinka kolme opetuslasta Pietari, Jaakob ja Johannes saivat nähdä Kristuksen taivaallisessa kunniassaan ja kirkkaudessaan. He näkivät Kristuksen seurassa Mooseksen ja Eliaan, lain ja profeettojen edustajat. He keskustelivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli tapahtuva Jerusalemissa. Siinä Vanhan testamentin ennustukset ja Uuden testamentin sanoma yhdistettiin yhdeksi evankeliumiksi osoittamaan vain Kristusta. Opetuslasten oli siinä hyvä olla ja Pietari olisi halunnut rakentaa siihen majan Jeesukselle, Moosekselle ja Elialle. Missä Kristusta kirkastetaan, siinä meidän on hyvä pitää majaa.

Nämä kolme opetuslasta muistivat varmasti tämän kokemuksen, kun he pitkäperjantaina saivat nähdä Jeesuksen kirkastettuna korkeimpaan kunniaansa Golgatan ristillä. Silloin murhe täytti heidän sydämensä, mutta he kokivat suuren ilon, kun Jeesus ilmestyi ylösnousseena heidän keskelleen. Mekin saamme katsoa kirkastettua Kristusta ja jättää kaikki syntimme, puutteemme, laiminlyöntimme ja virheemme ristin juurelle. Siellä on koko velka maksettu. Saamme opetuslasten  kanssa iloita rauhasta ja vapaudesta, jonka vain kirkastettu Kristus voi antaa. 

Kirkastussunnuntaina rukouksemme yhdistyy virren 301:1 sanoihin:

Kirkasta, oi Kristus, meille ristinuhri Golgatan, 
josta meille langenneille loistaa sydän Jumalan.
Uskon silmä kiinnitä aina kohti ristiä.                      


Aulis Ansaharju