Loppiainen - Jeesus, maailman valo

4.1.2019

Raamattu kertoo loppiaisen teksteissä, että Jeesuksen syntymän jälkeen Jerusalemiin saapui idästä tietäjiä kyselemään syntyneestä Juutalaisten kuninkaasta, jonka tähden he olivat nähneet nousevan taivaalle. Tietäjät olivat lähteneet liikkeelle Jumalan ilmoituksen, tähden, saattelemana, mutta olivat ehkä järkeilleet, että vastasyntyneen kuninkaan täytyi löytyä pääkaupungista, Jerusalemista, kuningas Herodeksen luota. Tässä he kuitenkin harhautuivat oman päättelynsä varaan ja taisivat samalla hävittää tähden näköpiiristään. Jerusalemista he eivät Kristusta löytäneetkään, mutta profeetta Miikan ennustuksen mukaan heidät ohjattiin matkaan kohti pientä ja vaatimatonta Betlehemin kaupunkia. Matkaan lähdettyään, tähti taas ilmestyi ja kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan kohdalle, jossa Lapsi oli, se pysähtyi siihen. Näin tietäjät löysivät viimein Kristuksen ja antoivat tälle tuomiaan kalliita lahjoja.

Meillekin on annettu Jumalan sanan kirkas tähti oppaaksi. Kuten itämaan tietäjillä, myös meillä on kuitenkin vaarana kadottaa tuo tähti näköpiiristämme ja luottaa enemmän ihmisviisauteen. Nykyisessä maailmanajassa Raamatun arvovaltaa halutaan kaikilta osin murentaa. Jopa hengellisissä opetuksissa Raamatusta halutaan nostaa vain yleisiä rakkauden periaatteita, mutta kaikki omaa järkeä vastaan tulevat kohdat selitetään sen ajan ihmisten ajatuksina. Haluammehan me pitäytyä Jumalan sanan ilmoituksessa, seurata tuota kirkasta tähteä ja puolustaa Raamatun arvovaltaa.

Tähti johdatti tietäjät juuri sen paikan yläpuolelle, jossa Jeesus oli, ja pysähtyi siihen. Vielä tänäänkin Jumala haluaa Sanassaan johdattaa meidät Jeesuksen luokse, niin että saamme Hänet sydämeemme henkilökohtaisena vapahtajana ja pelastajana. Tähän tähti pysähtyy. Tultuamme yksin Kristuksen tähden vanhurskaiksi, me myös pysymme vanhurskaina yksin Hänen täytetyn työnsä varassa. Jumala kyllä Sanansa ja Pyhän Henkensä kautta opastaa, neuvoo, varustaa ja lähettää meitä, mutta onnistumisemme kilvoituksessa tai lähetystyössä ei muuta asemaamme Jumalan edessä. Omistaessamme Kristuksen täydellisen lahjavanhurskauden, olemme Jumalan edessä täysin pyhiä ja puhtaita, Hänen lapsiaan, armon lapsia. Jos joku henki haluaa viedä meitä Jeesusta pidemmälle, parantelemaan asemaamme omilla töillämme, se ei koskaan ole Pyhän Hengen työtä. Herra tästä meitä varjelkoon. Tyydytään armahdetun syntisen osaan; se on maailman paras osa. Kiitos Herra armostasi minuakin syntistä kohtaan.

 

VK 45: 2, 6

 

Kun viisaat itämaasta

luo seimen saapuivat,

he tiedon kuninkaasta

ja tähden tunsivat.

Nyt meitä sanan tähti

johdattaa luoksesi.

Se taivaastasi lähti

valoksi, oppaaksi.

Suo Kristus, sanan loistaa

kirkkaana tähtenä

ja eksytykset poistaa,

varjella synniltä.

Suo seurakunnassasi

myös minun tunnustaa

sinua Herranani

ylistää Jumalaa.

 

Lauri Halme