Jeesuksen lähettiläät

11.10.2018 klo 12:00

”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.” Joh 13:16

Nämä Jeesuksen sanat tekevät meidät kristityt nöyriksi pysymään kaikessa
siinä mitä Jeesus, meidän lähettäjämme, on itse opettanut. Uskollinen
palvelija ei lisää tai vähennä siitä mitään. Jeesus on kehottanut
opetuslapsiaan julistamaan parannusta ja syntien anteeksi antamista
kaikkialla, lähellä ja kaukana. Haluan kohdistaa tämän kirjoituksen meille
kaikille suomalaisille rukouksena ja hengellisenä hätähuutona.

Kirkkomme tunnustus perustuu Raamattuun ja luterilaisiin tunnustuskirjoihin.
Kaiken ajallisen hyvinvoinnin keskellä on syytä kysyä, miten tämä kristillisen
uskomme tunnustus näkyy meidän suomalaisten elämässä ja kirkon
julistuksessa? Millaisen haasteen ihmisten arvomaailman muutokset
muodostavat kirkon ja yhteiskunnan kannanottoihin?

Kaikkivaltias Jumala on ilmoittanut tahtonsa sanassaan, joka on muuttumaton
ajan loppuun asti. Se on riippumaton ihmisten mielipiteistä ja ajan
virtauksista. Eri viestintävälineissä tarjotaan nyt paljon aikaa tai palstatilaa
voimille, joiden tavoitteena on kristillisten arvojen polkeminen ja Jumalan
sanasta luopuminen. Tästä tavoitteesta voisi luetella lukuisia esimerkkejä
kuten abortin ja homouden hyväksyminen, uskonnon harjoituksen kieltäminen
kouluissa ja päiväkodeissa, arjen ja pyhän sekoittuminen, itsekkyyden
lisääntyminen sekä ylenmääräisen suvaitsevaisuuden salliminen. Sen sijaan
Raamatun sanaa puolustaville ihmisille ei läheskään aina anneta tilaa toimia
vakaumuksensa mukaisesti.

Jeesuksen opetuksen tärkein sanoma ei liity ihmisten sosiaalisten olojen
parantamiseen, vaan opetukseen synnistä ja armosta, ihmisen pelastuksesta.
Ilman tätä ristin todellinen sanoma jää avautumatta.

Raamatun mukaan Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa kaikkia ihmisiä.
Sanansa voimalla hän herättää meitä tuntemaan syntimme ja itsessämme
olevan pahan. Joskus hän pysäyttää meitä vaikeiden koetusten kautta
ajattelemaan omaa tilaamme ja elämämme rajallisuutta, jotta
ymmärtäisimme kääntyä auttajan, Armahtajamme puoleen. Jeesus, joka on
voittanut pahan vallan, on tullut tänne maailmaan parantamaan meitä oman
rikkinäisyytemme tuntevia ihmisiä. Hyvä Paimen, Jeesus, kutsuu
seuraajakseen kaikkia, jotka tarvitsevat hänen apuaan. Hän antaa meille
uskon ja pyhän Hengen sekä sisäisen rauhan ja vapauden. Kristittyinä meillä
on etuoikeus kertoa tästä ihmeellisestä lahjasta kaikkialla missä liikumme.

Antakoon Jumala tässä maallistuneessa ajassa herätyksen ajan kansallemme.
Rukoilemme kaikille Jumalan sanan julistajille nöyryyttä ja rohkeutta olla
uskollisia Raamatun ikuiselle sanalle kirkon tunnustuksen mukaisesti.
Jokainen Jeesuksen sovitustyötä tarvitseva ja siihen uskova voi täysin sydämin yhtyä virrenkirjoittajan sanoihin:

Jeesus, sä ainoa heikkojen auttaja,
anteeksiantaja uupumaton!
Pyhyys ja puhtaus, rakkaus, virvoitus,
totuus ja armahdus sinussa on.


Sakari Siltala