Jumalan sanansaattajat

29.9.2018

Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?" Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä; sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun Isäni kasvot, joka on taivaissa (Matt. 18:1-5,10). 

 

Enkelit näkevät aina ”minun Isäni kasvot”. Enkeleillä on yhteys Jumalan kanssa. Siksi he eivät voi eivätkä halua tehdä vastoin Jumalan tahtoa. Tästä yhteydestä me ihmiset olemme luopuneet. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään (Room. 3:12).

 

Kääntyminen ja lasten kaltaiseksi tuleminen on pieneksi tulemista, oman kyvyttömyyden ja syntisyyden kokemista, Jumalan lupauksiin turvautumista, syntien anteeksi saamisen uskomista Jeesuksen nimessä. Se on armossa elämistä ja hädässä sydämen huutoa: Abba! Isä! Se on lapsen luottamusta Isän rakkauteen ja huolenpitoon. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi (Ps. 91:11).           

    

Jeesus sanoo: Joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Tämä on Jumalan valtakunnan työtä Jeesuksen nimessä. Vain Jeesuksen nimessä meillä on pelastus. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta (Ap.t. 10:43).

 

Tätä sanaa me saamme viedä eteenpäin. Me kaikki olemme Jumalan sanansaattajia, hyvän sanoman lähettejä. Me emme kerskaa itsestämme, vaan välitämme Jumalan sanaa, olemme hänen lahjojensa jakajia. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden (2.Kor 4:5). Aivan kuin enkelitkin, me emme sananviejänä muuta sitä viestiä, jonka lähettäjä, Jumala, on sanassaan meille antanut. Pitäytykäämme siinä, niin saamme olla itse Kristuksen seurassa.  

 

Kun tunnemme itsemme oikein, emme kasva suureksi, vaan haluamme olla viallisena ja pienenä Kristuksen kasvojen edessä. Niistä loistaa Jumalan suuri rakkaus koko ihmiskunnalle. Silloin me tunnemme oikein Jumalan tahdon syntistä ihmistä kohtaan.  Jumala, joka sanoi: "Tulkoon pimeyteen valo", valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan (2.Kor 4:6). 

 

Atso Santanen