Evankeliumi on Jumalan lahja

10.8.2017 klo 12:00

Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. (Mark. 16:15) Evankeliumi on sellainen sana, joka tarjoaa meille Jeesuksen Kristuksen kautta hänen verellään ansaitun Jumalan armon ja laupeuden.

Evankeliumi tarjoaa sen Jumalan Karitsan armon, joka kantaa maailman synnit ja joka julistuttaa koko maailmalle: Usko ja pitäydy minuun, anna kaikkien tekojen mennä, niin olet siunattu ja vapaa kuolemasta ja kaikesta onnettomuudesta.

Tämä siunaus on käynyt yli koko maailman ja tullut pakanoiden ja juutalaisten osaksi. Evankeliumi siis tarjotaan kaikille. Kaikki eivät kuitenkaan ota sitä vastaan. Mutta jos uskot, syntisi ovat kaikki järjestään annetut sinulle anteeksi, kuolema on otettu pois, helvetti voitettu ja taivas on sinun. Tämän kaiken evankeliumi lahjoittaa sinulle yhdellä kertaa. Harva kuitenkin ottaa vastaan tämän siunauksen. Jumala tarjoaa sen koko maailmalle, mutta harva kiittää häntä siitä.

Kuitenkin pysyy totena, että jokainen on evankeliumin kautta siunattu, toisin sanoen se tuodaan ja tarjotaan kaikille. Se, etteivät kuitenkaan kaikki tule kristityiksi, johtuu siitä, että he hylkäävät pelastavan sanoman ja vainoavat sitä. Mutta sen se saavuttaa, jonka saavuttaa. Joka sen ottaa vastaan, sillä se on.


Martti Luther: Mannaa Jumalan lapsille, 13. toukokuuta