Jeesus pahan vallan voittaja

16.3.2017

Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet häneen, että kävisi toteen profeetta Jesajan sana, jonka hän oli sanonut: ”Herra, kuka uskoo meidän saarnamme, ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?” Sen tähden he eivät voineet uskoa, koska Jesaja on vielä sanonut: ”Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään eivätkä ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.” Tämän Jesaja sanoi, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä. Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagoogasta erotetuiksi. Sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa.(Joh.12:37-43)

Vanhan liiton ajan profeetat ennustivat tulevasta Messiaasta, joka oli pelastava maailman. Kaikki eivät kuitenkaan uskoneet vaikka julistettiin voimakkaasti Jumalan karitsasta, joka sovittaa maailman synnin. Samoin kävi Jeesuksen aikana. Vaikka Jeesus opetti aikalaisiaan, paransi sairaita ja teki monia ihmetekoja, vain harvat uskoivat, että Hän oli Jumalan poika. Jotkut kyllä saattoivat uskoa, mutta oman kunniansa tähden he eivät tahtoneet tunnustaa sitä ihmisten edessä.

Kirjanoppineet ja fariseukset olivat mielestään hyviä ihmisiä. He harjoittivat kyllä uskonnollisia tapoja ja pitivät tiukasti kiinni vanhoista perinnäissäännöistä, mutta samalla heistä tuli armottomia ja tuomitsevia heikompia lähimmäisiään kohtaan. He uskoivat omalla hyvällä elämällään saavuttavansa iankaikkisen elämän.

Jeesuksen opetus on aivan päinvastainen. Hän sanoo: Minä olen tullut valkeudeksi maan päälle, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Tämä valkeus todistaa meille Jumalan suuresta rakkaudesta syntistä ihmistä kohtaan. Hän tahtoo armahtaa ja pelastaa jokaisen, joka tuntee oman heikkoutensa, vajavaisuutensa ja riittämättömyytensä. Tällaiselle armoa kaipaavalle ihmiselle ilmoitetaan Herran käsivarsi, joka on Jeesus Kristus. Se tarkoittaa, että saamme lahjaksi uskon, jonka avulla pelastus ainoastaan vastaanotetaan.

Evankeliumi todistaa, että uskon ainoana kohteena on oltava vain Kristus, joka on ottanut kaikki meidän syntimme ja syntisyytemme kantaakseen ja kärsinyt puolestamme niistä ristinkuoleman ja ylösnousemuksellaan voittanut kuoleman vallan. Tällä sovintotyöllään hän on avannut meille tien iankaikkiseen elämään ja me saamme uskoa, että hän on sen tehnyt sinun ja minunkin puolesta.

Mitään muuta ei voida asettaa sen tilalle. Olemme pelastettuja ainoastaan Jumalan suuresta armosta Kristuksen ansion tähden.

Uskovina ja armahdettuinakaan me emme pääse eroon synnistä ja syntisyydestämme. Joudumme moniin vikoihin ja kiusauksiin joka päivä. Sydän saattaa tuntua kylmältä ja puuttuu rakkautta. Joskus tulee epäilyksiä. Saamme kuitenkin kaikkien näidenkin tuntemisien keskellä uskoa anteeksiantamuksen ihanaan voimaan, joka puhdistaa meitä kaikesta synnistä.

Lasse Tamsi